×

با سلام. موجر مغازه ای را در سال ۱۳۳۸ به مستاجر اجاره می‌دهد. مستاجر ت

با سلام. موجر مغازه ای را در سال ۱۳۳۸ به مستاجر اجاره می‌دهد. مستاجر تمامی مال الاجاره را تا سال ۱۳۶۵ پرداخت و رسید دریافت می‌کند. موجر در سال ۱۳۶۶ فوت مینماید و بدلیل نداشتن دسترسی به وراث مال الاجاره با احتساب سالی ده درصد افزایش توسط مستاجر به حساب سپرده موقت بنام موجر پرداخت و قبض آن را به دفترخانه تنظیم کننده اجاره تحویل و رسید دریافت مینماید. مستاجر در سال ۱۳۷۱ کلیه حقوق فرضیه، منصوره، مکتسبه، و حق کسب و پیشه خود را باینجانب در قبال مبلغی واگذار و متعهد می‌شود که رضایت مالک را کسب و در دفترخانه حاضر و اجاره نامه جدید بنام اینجانب تنظیم نماید ولی اینکار هیچوقت انجام نشد و در حال حاضر فروشنده در دسترس نیست. از سال ۱۳۷۱ در مغازه فوق مشغول کسب هستم و تمامی مال الاجاره را بنام موجر ( مالک) به حساب سپرده موقت واریز و اصل آن را به دفتر خانه تنظیم کننده اجاره نامه اولیه تحویل و رسید دریافت نمودم. چند نفر از وراث اصلی هم فوت نموده اند. اخیرا یکی از وراث مراجعه ودرخواست رویت اسناد اینجانب را دارد و تهدید به شکایت می‌کند. از دادن مدارک امتناع نمودم. قصد فروش دارم و از راهنمایی شما ممنونم.

با-سلام.-موجر-مغازه-ای-را-در-سال-۱۳۳۸-به-مستاجر-اجاره-می‌دهد.-مستاجر-تمامی-مال-الاجاره-را-تا-سال-۱۳۶۵-پرداخت-و-رسید-دریافت-می‌کند.-موجر-در-سال-۱۳۶۶-فوت-مینماید-و-بدلیل-نداشتن-دسترسی-به-وراث-مال-الاجاره-با-احتساب-سالی-ده-درصد-افزایش-توسط-مستاجر-به-حساب-سپرده-موقت-بنام-موجر-پرداخت-و-قبض-آن-را-به-دفترخانه-تنظیم-کننده-اجاره-تحویل-و-رسید-دریافت-مینماید.-مستاجر-در-سال-۱۳۷۱-کلیه-حقوق-فرضیه،-منصوره،-مکتسبه،-و-حق-کسب-و-پیشه-خود-را-باینجانب-در-قبال-مبلغی-واگذار-و-متعهد-می‌شود-که-رضایت-مالک-را-کسب-و-در-دفترخانه-حاضر-و-اجاره-نامه-جدید-بنام-اینجانب-تنظیم-نماید-ولی-اینکار-هیچوقت-انجام-نشد-و-در-حال-حاضر-فروشنده-در-دسترس-نیست.-از-سال-۱۳۷۱-در-مغازه-فوق-مشغول-کسب-هستم-و-تمامی-مال-الاجاره-را-بنام-موجر-(-مالک)-به-حساب-سپرده-موقت-واریز-و-اصل-آن-را-به-دفتر-خانه-تنظیم-کننده-اجاره-نامه-اولیه--تحویل-و-رسید-دریافت-نمودم.-چند-نفر-از-وراث-اصلی-هم-فوت-نموده-اند.-اخیرا-یکی-از-وراث-مراجعه-ودرخواست-رویت-اسناد-اینجانب-را-دارد-و-تهدید-به-شکایت-می‌کند.-از-دادن-مدارک-امتناع-نمودم.-قصد-فروش-دارم-و-از-راهنمایی-شما-ممنونم.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.