×

سلام بنده سردفتر یکی از دفتر خانه های تهران هستم در سال 89 بدون اطلاع

سلام بنده سردفتر یکی از دفتر خانه های تهران هستم در سال 89 بدون اطلاع از قانون یکنفر را جهت دفتر یاری معرفی نمودم بعداز یکماه و پس از ازمون متوجه شدم ایشان پرونده کیفری مفتوح در خصوص خیانت در امانت در دادگستری دارندکه پس از در میان گذاشتن با ثبت اسناد موضوع بررسی و از ایشان با دستور مقام عالیرتبه سازمان سلب صلاحیت شد اما 4 سال بعد با رای دادگاه تجدید دیوان به طرفیت سازمان ثبت حکم به ابلاغ دفتر یاری و شروع بکار نمودند در همان زمان بنده بعنوان ذینع اعتراض ثالث را بر اساس رای قطعی دادگاه تجدید نظر کیفری مبنی بر محکومیت خیانت در امانت در دفاتر اسناد رسمی مبنی بر 6 ماه زندان خریدنی را مطرح نمودم و در این اعتراضیه اصل عدم امانت داری ایشان راکه در بحث اسناد رسمی حرف اول را میزند رازیر سوال بردم و میدانید واقع امر هم این است کار کردن با یک فرد سابقه داردر جای حساسی چقدر خطرناک و هرگونه سوئ استفاده ایشان از مهر دفتر خانه یا اوراق دزدیده شده از دفتر خانه قبلی چه عواقبی برای من داردحالا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است و هنوز نظری نداده و پرونده را از اجرای احکام خواسته حالابنظر شما چه کار دیگری برای اقناع دادگاه نسبت به عدم امانتداری ایشان میتوانم انجام دهم ضمنا ایشان2 بار توسط بازرسان جهت تست اعتیاد برده شدند که در جلوی ازمایشگاه پزشگ قانونی از دست بازرسان فرار کردندو فعلا معلق از کارندطبق دستور مقامات ضمنا قاضی تجدید نظربا اطلاع ازسابقه کیفری و با استناد به ماده 62 قانون مجازات در خصوص عدم سقوط حقوق اجتماعی رای داده که بنظرم این استنادبه معنای عام درست و به معنای خاص غلط است وقابل استناد نیست حال فکر میکنید نتیجه چیست

سلام-بنده-سردفتر-یکی-از-دفتر-خانه-های-تهران-هستم-در-سال-89-بدون-اطلاع-از-قانون-یکنفر-را-جهت-دفتر-یاری-معرفی-نمودم-بعداز-یکماه-و-پس-از-ازمون-متوجه-شدم-ایشان-پرونده-کیفری-مفتوح-در-خصوص-خیانت-در-امانت-در-دادگستری-دارندکه-پس-از-در-میان-گذاشتن-با-ثبت-اسناد-موضوع-بررسی-و-از-ایشان-با-دستور-مقام-عالیرتبه-سازمان-سلب-صلاحیت-شد-اما-4-سال-بعد-با-رای-دادگاه-تجدید-دیوان-به-طرفیت-سازمان-ثبت-حکم-به-ابلاغ-دفتر-یاری-و-شروع-بکار-نمودند-در-همان-زمان-بنده-بعنوان-ذینع-اعتراض-ثالث-را-بر-اساس-رای-قطعی-دادگاه-تجدید-نظر-کیفری-مبنی-بر-محکومیت-خیانت-در-امانت-در-دفاتر-اسناد-رسمی-مبنی-بر-6-ماه-زندان-خریدنی-را-مطرح-نمودم-و-در-این-اعتراضیه-اصل-عدم-امانت-داری-ایشان-راکه-در-بحث-اسناد-رسمی-حرف-اول-را-میزند-رازیر-سوال-بردم-و-میدانید-واقع-امر-هم-این-است-کار-کردن-با-یک-فرد-سابقه-داردر-جای-حساسی-چقدر-خطرناک-و-هرگونه-سوئ-استفاده-ایشان-از-مهر-دفتر-خانه-یا-اوراق-دزدیده-شده-از-دفتر-خانه-قبلی-چه-عواقبی-برای-من-داردحالا-تجدید-نظر-دیوان-در-حال-رسیدگی-است-و-هنوز-نظری-نداده-و-پرونده-را-از-اجرای-احکام-خواسته-حالابنظر-شما-چه-کار-دیگری-برای-اقناع-دادگاه-نسبت-به-عدم-امانتداری-ایشان-میتوانم-انجام-دهم-ضمنا-ایشان2-بار-توسط-بازرسان-جهت-تست-اعتیاد-برده-شدند-که-در-جلوی-ازمایشگاه-پزشگ-قانونی-از-دست-بازرسان-فرار-کردندو-فعلا-معلق-از-کارندطبق-دستور-مقامات-ضمنا-قاضی-تجدید-نظربا-اطلاع-ازسابقه-کیفری-و-با-استناد-به-ماده-62-قانون-مجازات-در-خصوص-عدم-سقوط-حقوق-اجتماعی-رای-داده-که-بنظرم-این-استنادبه-معنای-عام-درست-و-به-معنای-خاص-غلط-است-وقابل-استناد-نیست-حال-فکر-میکنید-نتیجه-چیست
وکیل  با سلام به هر حال قانون در خصوص مرور زمان اعمال مجرمانه و محرومیت از حقوق اجتماعی احکام خاصی دارد و چون نمی توان تا ابد کسی را از حقوق اجتماعی بخاطر آثار اعمال مجرمانه محروم نمود لذا پس از طی زمان مقرر حقوق اجتماعی اعاده می شود و حتی اگر در خصوص سوابق وی استعلام می کردید دادستانی اعلام می کرد فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد . ودر این خصوص فکر می کنم دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را تایید کند . چون دلیلی برای محرومیت از حقوق اجتماعی وجود ندارد.. شما بهتره در قوانین مربوط به سردفترها و دفتریاران دنبال دلیل بگردید و در مورد بکار گیری مجدد شما تمام مقررات استخدام را مثل تست اعتیاد به عمل آورید شاید از این طریق مانع شدید . البته سالم بودن فرد دلیل بر عدم نظارت شما بر کادر اداری دفتر نیست شما باید یر همه نظارت کنید براین شخص با اخذ تعهد و وثیقه و ضمانت عرصه را تنگ کنید تا جلوی انحراف را بگیرید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.