×

با سلام اگر زن و شوهری از هم جدا شده باشند دختر مشترک انها در چه سنی

با سلام اگر زن و شوهری از هم جدا شده باشند دختر مشترک انها در چه سنی می تواند تصمیم بگیرد که با مادرش باشد یا پدرش؟ در ضمن هنگامی که حضانت فرزند به مادر داده می شود در صورتی که خدای نا کرده اتفاقی برای فرزند بیفتد مثلا افتادن از جایی که موجب اسیب به او شود و یا هر اتفاق خطر افرین برای مادر چه مشکلی امکان دارد که پیش بیاید ایا مشکل قانونی برای مادر پیش می اید؟

با-سلام
اگر-زن-و-شوهری-از-هم-جدا-شده-باشند-دختر-مشترک-انها--در-چه-سنی-می-تواند-تصمیم-بگیرد-که-با-مادرش-باشد-یا-پدرش؟
در-ضمن-هنگامی-که-حضانت-فرزند-به-مادر-داده-می-شود-در-صورتی-که-خدای-نا-کرده-اتفاقی-برای-فرزند-بیفتد-مثلا-افتادن-از-جایی-که-موجب-اسیب-به-او-شود-و-یا-هر-اتفاق-خطر-افرین-برای-مادر-چه-مشکلی-امکان-دارد-که-پیش-بیاید-ایا--مشکل-قانونی-برای-مادر-پیش-می-اید؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.