×

سلام وقت بخیر بنده در تاریخ 1401/11/05 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی

سلام وقت بخیر بنده در تاریخ 1401/11/05 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز (بیمارستان اشکنان)درآمدم . در زمان تحویل مدارک بدون اطلاع قبلی تعهدنامه محضری ده ساله مبنی بر عدم درخواست انتقال از بنده گرفتند. بنده ساکن شهر شاهین شهر (اصفهان)بودم و محل پذیرش اشکنان(فارس) ،زمانی که بنده مراجعه کردم به من قول واگذاری پانسیون متاهلی دادند ولی طی مراجعات متعدد هیچ محل اقامتی به من ندادند. از آنجاکه در این شهر کوچک خانه ای اجاره ای بسیار سخت پیدا می شود یک مکانی را اجاره کردم ، طوریکه بعد از اتمام قرارداد سال دیگر نمی دانم خانه گیر بیاورم یا خیر. هیچ اطلاع و شناخت قبلی نسبت به این شهر نداشتم. از لحاظ امکانات اولیه شهری بسیار فقیر است خانه بنده هم در کنار شهر و در یک محل خاکی که دور تا دور آن خالی است ، حتی جانوران خطرناک چون مار و غیره دارد. همسر بنده در شهر شاهین شهر مشغول بکار هستند و اصلا شرایط اشتغال در شهر اشکنان را ندارند. در حال حاضر بنده یک دختر 4 ساله دارم که با خودم زندگی می کند. از انجاییکه همسرم در مسئله باروری دچار مشکل هستند و فرزند اولم را زیر نظر پزشک باردار شدم جهت بارداری بعدی هیچ امکاناتی در این شهر وجود ندارد. حتی پزشک زنان هم ندارند. بنده در این شهر کاملا تنها، حتی فامیل و آشنایی ندارم. جدا از همسرم زندگی می کنم. و واقعا تنها با یک بچه زندگی کردن برام بسیار سخت و مشکل است و این به نوبه خود روی روان بنده تاثیر گذاشته است. با توجه به موارد ذکر شده بالا آیا میتوانم درخواست انتقالی با توجه به قانون تبعیت از همسر و انجام مراحل درمان و بارداری با توجه به قانون فرزندآوری را بدهم.

سلام-وقت-بخیر
بنده-در-تاریخ-1401/11/05-به-استخدام-دانشگاه-علوم-پزشکی-شیراز-(بیمارستان-اشکنان)درآمدم-.-در-زمان-تحویل-مدارک-بدون-اطلاع-قبلی-تعهدنامه-محضری-ده-ساله-مبنی-بر-عدم-درخواست-انتقال-از-بنده-گرفتند.-بنده-ساکن-شهر-شاهین-شهر-(اصفهان)بودم-و-محل-پذیرش-اشکنان(فارس)-،زمانی-که-بنده-مراجعه-کردم-به-من-قول-واگذاری-پانسیون-متاهلی-دادند-ولی-طی-مراجعات-متعدد-هیچ-محل-اقامتی-به-من-ندادند.-از-آنجاکه-در-این-شهر-کوچک-خانه-ای-اجاره-ای-بسیار-سخت-پیدا-می-شود-یک-مکانی-را-اجاره-کردم-،-طوریکه-بعد-از-اتمام-قرارداد-سال-دیگر-نمی-دانم-خانه-گیر-بیاورم-یا-خیر.-هیچ-اطلاع-و-شناخت-قبلی-نسبت-به-این-شهر-نداشتم.-از-لحاظ-امکانات-اولیه-شهری-بسیار-فقیر-است-خانه-بنده-هم-در-کنار-شهر-و-در-یک-محل-خاکی-که-دور-تا-دور-آن-خالی-است-،-حتی-جانوران-خطرناک-چون-مار-و-غیره-دارد.-همسر-بنده-در-شهر-شاهین-شهر-مشغول-بکار-هستند-و-اصلا-شرایط-اشتغال-در-شهر-اشکنان-را-ندارند.-در-حال-حاضر-بنده-یک-دختر-4-ساله-دارم-که-با-خودم-زندگی-می-کند.-از-انجاییکه-همسرم-در-مسئله-باروری-دچار-مشکل-هستند-و-فرزند-اولم-را-زیر-نظر-پزشک-باردار-شدم-جهت-بارداری-بعدی-هیچ-امکاناتی-در-این-شهر-وجود-ندارد.-حتی-پزشک-زنان-هم-ندارند.-بنده-در-این-شهر-کاملا-تنها،-حتی-فامیل-و-آشنایی-ندارم.-جدا-از-همسرم-زندگی-می-کنم.-و-واقعا-تنها-با-یک-بچه-زندگی-کردن-برام-بسیار-سخت-و-مشکل-است-و-این-به-نوبه-خود-روی-روان-بنده-تاثیر-گذاشته-است.-با-توجه-به-موارد-ذکر-شده-بالا-آیا-میتوانم-درخواست-انتقالی-با-توجه-به-قانون-تبعیت-از-همسر-و-انجام-مراحل-درمان-و-بارداری-با-توجه-به-قانون-فرزندآوری-را-بدهم.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.