×

خلاصه میگم من هر وقت دوستم یا همکلاسیم که دخترن یا دختر خالم فامیل دور

خلاصه میگم من هر وقت دوستم یا همکلاسیم که دخترن یا دختر خالم فامیل دورم بلاخره رفت امدهایه اشنا و بی دردسر دارم اما یکی از همسایه ها مدام میاد دمه دمرم و منو تهدید میکنه که باید مهموناتو بیرون کنی دیگه ام راه ندی فقط داداشت حق داره بیاد لطفا کمکم کنید

خلاصه-میگم-من-هر-وقت-دوستم-یا-همکلاسیم-که-دخترن-یا-دختر-خالم-فامیل-دورم-بلاخره-رفت-امدهایه-اشنا-و-بی-دردسر-دارم-اما-یکی-از-همسایه-ها-مدام-میاد-دمه-دمرم-و-منو-تهدید-میکنه-که-باید-مهموناتو-بیرون-کنی-دیگه-ام-راه-ندی-فقط-داداشت-حق-داره-بیاد-لطفا-کمکم-کنید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.