×

باسلام اینجانب ازشخصی به جرم توهین شکایت کرده واین اقامحکوم به شلاق تع

باسلام اینجانب ازشخصی به جرم توهین شکایت کرده واین اقامحکوم به شلاق تعزیرشد ودرجریان بازجویی پرونده به این جانب افترازده ک صرفابه دلیل اخاذی وکلاهبرداری وتیغ زدن اقدام به شکایت کردم وتمام حرف هارادربرگ بازجویی مکتوب کرد ایامیتوانم به جرم افترامستند به حرف های مکتوب شکایت کنم؟

باسلام-اینجانب-ازشخصی-به-جرم-توهین-شکایت-کرده-واین-اقامحکوم-به-شلاق-تعزیرشد-ودرجریان-بازجویی-پرونده-به-این-جانب-افترازده-ک-صرفابه-دلیل-اخاذی-وکلاهبرداری-وتیغ-زدن-اقدام-به-شکایت-کردم-وتمام-حرف-هارادربرگ-بازجویی-مکتوب-کرد-ایامیتوانم-به-جرم-افترامستند-به-حرف-های-مکتوب-شکایت-کنم؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.