×

با سلام و احترام ملکی

با سلام و احترام ملکی با شرایط زیر معامله گردیده: 1)مورد معامله :1باب مغازه به مساحت (تقریبی متر مربع21 ) 2)واحدثمن معامله :1باب مغازه 3)عقد لازم آیا بایع میتواند بعد ازدریافت ثمن معامله و تسلیم مبیع و قطعیت معامله هنگام تنظیم سندرسمی پس از متر کردن دقیقتر دو متر اضافه متراژ ملک را ادعا کند ومبلغ آن را از خریدار طلب کند؟ مصرانه درخواست پاسخ را مینمایم

با-سلام-و-احترام--------------------------------------------------ملکی-با-شرایط-زیر-معامله-گردیده:----------------------1)مورد-معامله-:1باب-مغازه-به-مساحت-(تقریبی-متر-مربع21--)------------------------------------------------------2)واحدثمن-معامله-:1باب-مغازه---------------------------3)عقد-لازم-----------------------------------------------------------آیا-بایع-میتواند-بعد-ازدریافت-ثمن-معامله-و-تسلیم-مبیع-و-قطعیت-معامله-هنگام-تنظیم-سندرسمی-پس-از-متر-کردن-دقیقتر-دو-متر-اضافه-متراژ-ملک-را-ادعا-کند-ومبلغ-آن-را-از-خریدار-طلب-کند؟------مصرانه-درخواست-پاسخ-را-مینمایم
باسلام اگر شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گیرد مشمول ماده 355 قانون مدنی و الا ماده 385 قابلیت اعمال دارد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.