×

من از یک وکیل شنیدم در صورتی که پدر همسر دارایی زیادی داشته باشد و همس

من از یک وکیل شنیدم در صورتی که پدر همسر دارایی زیادی داشته باشد و همسر هیچ اموالی نداشته باشد زن میتواند مهریه خود را از سهم الارث همسرش درخواست کند .آیا چنین چیزی امکان دارد ؟ اگر امکام دارد چگونه ؟ با تشکر فراروان

من-از-یک-وکیل-شنیدم-در-صورتی-که-پدر-همسر-دارایی-زیادی-داشته-باشد-و-همسر-هیچ-اموالی-نداشته-باشد-زن-میتواند-مهریه-خود-را-از-سهم-الارث-همسرش-درخواست-کند-.آیا-چنین-چیزی-امکان-دارد-؟-اگر-امکام-دارد-چگونه-؟-با-تشکر-فراروان
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.