×

درود.در کوچه چهارمتری بن بست دوخانه اخر درب ماشین رو دارن ویک خانه سمت

درود.در کوچه چهارمتری بن بست دوخانه اخر درب ماشین رو دارن ویک خانه سمت چپ ک با یکی از خانه های اخری دیوار مشترک دارن و درب ماشین رو.این خانه سمت چپی خودرو پارک میکنه درب منزلش و راه عبور ماشین مارو سد میکنه.تکلیف حقوقی ما چی مبشه.بهشم ک میگیم میگه درب منزل خودم پارک کردم.لطفا راهنمایی کنید ما چطوری باید اقدام کنیم ممنونم

درود.در-کوچه-چهارمتری-بن-بست-دوخانه-اخر-درب-ماشین-رو-دارن-ویک-خانه-سمت-چپ-ک-با-یکی-از-خانه-های-اخری-دیوار-مشترک-دارن-و-درب-ماشین-رو.این-خانه-سمت-چپی-خودرو-پارک-میکنه-درب-منزلش-و-راه-عبور-ماشین-مارو-سد-میکنه.تکلیف-حقوقی-ما-چی-مبشه.بهشم-ک-میگیم-میگه-درب-منزل-خودم-پارک-کردم.لطفا-راهنمایی-کنید-ما-چطوری-باید-اقدام-کنیم-ممنونم
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.