×

با سلام در مجموعه ۱۰ واحدی بنده در طبقه دوم زندگی می کنم و فشار اب نیز

با سلام در مجموعه ۱۰ واحدی بنده در طبقه دوم زندگی می کنم و فشار اب نیز خوب است طبقه ۵ فشار اب ضعیف است و مالکین طبقه ۵ موتور اب را از شارز عمومی ساختمان خریده اند و هر ماه نیز هزینه نگهداری و البته برق اضافی و دیگر هزینه ها را از َارژ عمومی بر می دارند که بنده اصلا راضی نیستم مسئله مهم اینکه این موتور به دلیل صدا اسایش بنده در طبقه دوم را مختل می کند و هر چه می گویم هیچ اعتنائی نمی کنند دو سوال دارم ۱-ایا به مصداق اصل ۴۰ قانون اساسی می توانم استناد کنم و انها را مجبور به خاموش کردن پمپ کنم؟۲- اگر هزینه های پمپ را نپردازم می توانند از دست من شکایت کنند و من متهم شوم؟ با تشکر

با-سلام-در-مجموعه-۱۰-واحدی-بنده-در-طبقه-دوم-زندگی-می-کنم-و-فشار-اب-نیز-خوب-است-طبقه-۵-فشار-اب-ضعیف-است-و-مالکین-طبقه-۵-موتور-اب-را-از-شارز-عمومی-ساختمان-خریده-اند-و-هر-ماه-نیز-هزینه-نگهداری-و-البته-برق-اضافی-و-دیگر-هزینه-ها-را-از-َارژ-عمومی-بر-می-دارند-که-بنده-اصلا-راضی-نیستم-مسئله-مهم-اینکه-این-موتور-به-دلیل-صدا-اسایش-بنده-در-طبقه-دوم-را-مختل-می-کند--و-هر-چه-می-گویم-هیچ-اعتنائی-نمی-کنند--دو-سوال-دارم-۱-ایا-به-مصداق-اصل-۴۰-قانون-اساسی-می-توانم-استناد-کنم-و-انها-را-مجبور-به-خاموش-کردن-پمپ-کنم؟۲--اگر-هزینه-های-پمپ-را-نپردازم-می-توانند-از-دست-من-شکایت-کنند-و-من-متهم-شوم؟-با-تشکر

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.