×

با سلام.پدربزرگ من ۱۶ سال پیش تمایل به فروش سرقفلی مغازه خودش داشته و

با سلام.پدربزرگ من ۱۶ سال پیش تمایل به فروش سرقفلی مغازه خودش داشته و از دادگاه مجوز فروش سرقفلی را گرفته که مدت این مجوز ۶ ماهه بوده و با توجه به کهولت سن و آشنا نبودن به قوانین بعد از حدود ۸ ماه از تاریخ این مجوز اقدام به فروش سرقفلی کرده و در قولنامه هم استناد به رای دادگاه شده و از فروشنده ( پدربزرگ من ) در خواست شده که از بعد تاریخ قولنامه نسبت به اخذ مجوز فروش مجدد از دادگاه اقدام کنند و مبلغ ۳۰ میلیون برای این کار و انتقال سرقفلی در دفترخانه گذاشته شده ولی هیچ تاریخ برای دفترخانه یا وجه تخلفی در نظر گرفته نشده و پدربزرگ من ۱۴ سال پیش فوت شده و خریدار الان درخواست دعوی کرده مبنی بر انتقال سرقفلی .حالا سوال بنده اینه ۱ _قولنامه فروش سرقفلی که در تاریخی تنظیم شده که ۶ ماه مجوز فروش سرقفلی که از دادگاه داده شده تمام شده بوده قابل ابطلال هست؟و اگر قابل ابطال نیست آیا راهی وجود داره که مبلغ ودیعه دفترخانه( ۳۰ میلیون تومان قرارداد ۱۶ سال پیش ) به روز محاسبه شود و قرارداد مجدد تنظیم شود؟

با-سلام.پدربزرگ-من-۱۶-سال-پیش-تمایل-به-فروش-سرقفلی-مغازه-خودش-داشته-و-از-دادگاه-مجوز-فروش-سرقفلی-را-گرفته-که-مدت-این-مجوز-۶-ماهه-بوده-و-با-توجه-به-کهولت-سن-و-آشنا-نبودن-به-قوانین-بعد-از-حدود-۸-ماه-از-تاریخ-این-مجوز-اقدام-به-فروش-سرقفلی-کرده-و-در-قولنامه-هم-استناد-به-رای-دادگاه-شده-و-از-فروشنده-(-پدربزرگ-من-)-در-خواست-شده-که-از-بعد-تاریخ-قولنامه-نسبت-به-اخذ-مجوز-فروش-مجدد-از-دادگاه-اقدام-کنند-و-مبلغ-۳۰-میلیون-برای-این-کار-و-انتقال-سرقفلی-در-دفترخانه-گذاشته-شده-ولی-هیچ-تاریخ-برای-دفترخانه-یا-وجه-تخلفی-در-نظر-گرفته-نشده-و-پدربزرگ-من-۱۴-سال-پیش-فوت-شده-و-خریدار-الان-درخواست-دعوی-کرده-مبنی-بر-انتقال-سرقفلی-.حالا-سوال-بنده-اینه-
۱-_قولنامه-فروش-سرقفلی-که-در-تاریخی-تنظیم-شده-که-۶-ماه-مجوز-فروش-سرقفلی-که-از-دادگاه-داده-شده-تمام-شده-بوده-قابل-ابطلال-هست؟و-اگر-قابل-ابطال-نیست-آیا-راهی-وجود-داره-که-مبلغ-ودیعه-دفترخانه(-۳۰-میلیون-تومان-قرارداد-۱۶-سال-پیش-)-به-روز-محاسبه-شود-و-قرارداد-مجدد-تنظیم-شود؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.