×

سرقفلی مغازه ای رو ۱۰ سال پیش بصورت ۳ دانگ ۳دانگ از دو برادر خریداری ن

سرقفلی مغازه ای رو ۱۰ سال پیش بصورت ۳ دانگ ۳دانگ از دو برادر خریداری نمودم بصورت مبایعه نامه در دفتر املاک پس از مدتی متوجه توقیف ۳ دانگ از سرقفلی توسط همسر یکی از فروشندگان بابت مهریه شده و مبلغی از ثمن معامله را برای رفع توقیف با اخذ نامه و اثر انگشت از همسر فروشنده چک را تحویل فروشنده دادم که چک را هم وصول کرده ولی با توجه به وصول چک هنوز رفع توقیف نکرده بنده چکار باید بکنم

سرقفلی-مغازه-ای-رو-۱۰-سال-پیش-بصورت-۳-دانگ-۳دانگ-از-دو-برادر-خریداری-نمودم-بصورت-مبایعه-نامه-در-دفتر-املاک
پس-از-مدتی-متوجه-توقیف-۳-دانگ-از-سرقفلی-توسط-همسر-یکی-از-فروشندگان-بابت-مهریه-شده-و-مبلغی-از-ثمن-معامله-را-برای-رفع-توقیف-با-اخذ-نامه-و-اثر-انگشت-از-همسر-فروشنده-چک-را-تحویل-فروشنده-دادم-که-چک-را-هم-وصول-کرده-ولی-با-توجه-به-وصول-چک-هنوز-رفع-توقیف-نکرده-بنده-چکار-باید-بکنم
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.