×

سلام. بنده کارمند نمایشگاه اتومبیل هستم. یکی از افراد فعال در نمایشگا

سلام. بنده کارمند نمایشگاه اتومبیل هستم. یکی از افراد فعال در نمایشگاه به نام ع. به بهانه اینکه از کسی طلب ۵۰ میلیون تومانی دارد و کسی که بدهکار است فقط پول را در یک بانک بخصوص میتواند به حساب واریز کند که این آقا ع. در آن بانک حساب ندارد شماره حساب شخصی مرا به آن شخص داد و پول واریز شد و بلافاصله آقای ع. از من خواست تا پول را به صورت چک رمزدار در وجه آقای ب شخص دیگری که ع به او بدهی داشت از بانک خارج کنم و به حساب ب در بانک مقصد واریز نمایم و من هم اینکار را انجام دادم. حال پس از گذشت ۱ ماه آقای ع. فراری شده و کسی که در ابتدا پول را به حساب من واریز کرده مدعی است که این پول بابت خرید ماشین ۲۵۰ میلیونی از آقای ع. واریز شده بوده که ۵۰ تومن به حساب من و ۲۰۰ تومن هم به حساب کس دیگری واریز کردند و میخواهند شکایت کنند. حال سوال من اینجاست که با توجه به توضیحات فوق ۱. آیا من که کارمند نمایشگاه هستم و پول به حساب من جهت جابجایی واریز شده مسولیتی نسبت به شخص اول که پول به حساب من واریز کرده دارم یا خیر؟ ۲. چه عواقب احتمالی در انتظار من میتواند باشد؟ ۳. آیا شخصی که پول را به حساب من واریز کرده میتواند درخواست مطالبه وجه نماید و حکم احتمالی چیست؟ ۴. با توجه به داشتن رسید و عکس از چک رمزدار و اس ام اس های ع. مبنی بر واریز پول به حساب ب و مشهود بودن روابط بین ع. و کسی که پول واریز کرده و همچنین ع. و ب آیا باز هم جای نگرانی ای برای من هست؟ ۵. آیا احتمال دارد که در نهایت من مجبور به پس دادن پول بشوم؟

سلام.
بنده-کارمند-نمایشگاه-اتومبیل-هستم.-یکی-از-افراد-فعال-در-نمایشگاه-به-نام-ع.-به-بهانه-اینکه-از-کسی-طلب-۵۰-میلیون-تومانی-دارد-و-کسی-که-بدهکار-است-فقط-پول-را-در-یک-بانک-بخصوص-میتواند-به-حساب-واریز-کند-که-این-آقا-ع.-در-آن-بانک-حساب-ندارد-شماره-حساب-شخصی-مرا-به-آن-شخص-داد-و-پول-واریز-شد-و-بلافاصله-آقای-ع.-از-من-خواست-تا-پول-را-به-صورت-چک-رمزدار-در-وجه-آقای-ب-شخص-دیگری-که-ع-به-او-بدهی-داشت-از-بانک-خارج-کنم-و-به-حساب-ب-در-بانک-مقصد-واریز-نمایم-و-من-هم-اینکار-را-انجام-دادم.-حال-پس-از-گذشت-۱-ماه-آقای-ع.-فراری-شده-و-کسی-که-در-ابتدا-پول-را-به-حساب-من-واریز-کرده-مدعی-است-که-این-پول-بابت-خرید-ماشین-۲۵۰-میلیونی-از-آقای-ع.-واریز-شده-بوده-که-۵۰-تومن-به-حساب-من-و-۲۰۰-تومن-هم-به-حساب-کس-دیگری-واریز-کردند-و-میخواهند-شکایت-کنند.
حال-سوال-من-اینجاست-که-با-توجه-به-توضیحات-فوق-۱.-آیا-من-که-کارمند-نمایشگاه-هستم-و-پول-به-حساب-من-جهت-جابجایی-واریز-شده-مسولیتی-نسبت-به-شخص-اول-که-پول-به-حساب-من-واریز-کرده-دارم-یا-خیر؟
۲.-چه-عواقب-احتمالی-در-انتظار-من-میتواند-باشد؟
۳.-آیا-شخصی-که-پول-را-به-حساب-من-واریز-کرده-میتواند-درخواست-مطالبه-وجه-نماید-و-حکم-احتمالی-چیست؟
۴.-با-توجه-به-داشتن-رسید-و-عکس-از-چک-رمزدار-و-اس-ام-اس-های-ع.-مبنی-بر-واریز-پول-به-حساب-ب-و-مشهود-بودن-روابط-بین-ع.-و-کسی-که-پول-واریز-کرده-و-همچنین-ع.-و-ب-آیا-باز-هم-جای-نگرانی-ای-برای-من-هست؟
۵.-آیا-احتمال-دارد-که-در-نهایت-من-مجبور-به-پس-دادن-پول-بشوم؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.