×

شکایت کارفرما و کارگر و سفید امضا بودن قرارداد باسلام کارفرمایی به یک

شکایت کارفرما و کارگر و سفید امضا بودن قرارداد باسلام کارفرمایی به یک مدیرمالی وعده می دهد که شما از محل کار قبلی خود استعفا بده و بنده شما را استخدام می نمایم (حقوق ماهانه مدیر مالی در محل کار قبلی خود 45 میلیون ریال بوده است) مدیر مالی از محل کار قبلی خود استعفا می دهد و به استخدام شرکت جدید در می آید. مدیرمالی و کارفرما شفاها توافق حقوق 50 میلیون ریالی نموده اند اما برای کاهش هزینه های بیمه، قرارداد 20 میلیون ریالی امضا شده است که این قرارداد تاریخ پایان قرارداد نداشته اما کارفرما بعدا پس از اخراج مدیرمالی اقدام به پر کردن تاریخ پایان قرارداد نموده است. کارفرما دارای تخلفات مالیاتی و فساد اقتصادی بوده (از طریق پرداخت رشوه) و بدین دلیل کم کم با مدیر مالی به اختلاف برخورد می کنند. از آنجایی که مدیر مالی نگران اعتبار خود و حقوق 50 میلیونی شفاهی خود می شود به کارفرما فشار می آورد که قرارداد 50 میلیونی کتبی شود. کارفرما در این زمان همچنان به مدیر مالی خود به دلیل اختلاف حسابهای مالی که با اشخاص ثالث دارد نیاز دارد اما برای رفع فشار و حفظ فعلی مدیر مالی، قرارداد امضا شده ای به مدیر مالی ارایه می دهد که حقوق ماهانه 50 میلیون بوده و درصورت اخراج دو ماه حقوق کامل به مدیر مالی پرداخت خواهد شد. مدیر مالی که بیخبر از همه جا بوده قرارداد را با خرسندی امضا می نماید اما کارفرما برای اینکه بتواند علیه مدیر مالی اقدام نماید و نگران افشای فساد مالیاتی و اقتصادی خود بوده این قرارداد را ابتدا امضا کرده بوده سپس متن آن را تایپ نموده و سپس جهت امضا به مدیر مالی داده است. اکنون مدیرمالی بدون اطلاع از سفید امضا بودن قرارداد علیه کارفرما در اداره کار شکایت نموده است و کارفرما مدعی شده قراداد جعلی است. کپی برابر اصل قرارداد 50 میلیونی به اداره کار ارایه شده است. سوال 1 آیا کارفرما می تواند چنین ادعایی کند سوال 2 آیا کارشناس خط از کپی برابر اصل می تواند تشخیص جعلی بودن دهد سوال 3 مدیر مالی چطور حقوق 50 میلیونی خود را دریافت کند و بی گناهی خود را ثابت نماید. لطفا راهنمایی کامل بفرمایید.

شکایت-کارفرما-و-کارگر-و-سفید-امضا-بودن-قرارداد
باسلام-کارفرمایی-به-یک-مدیرمالی-وعده-می-دهد-که-شما-از-محل-کار-قبلی-خود-استعفا-بده-و-بنده-شما-را-استخدام-می-نمایم-(حقوق-ماهانه-مدیر-مالی-در-محل-کار-قبلی-خود-45-میلیون-ریال-بوده-است)-مدیر-مالی-از-محل-کار-قبلی-خود-استعفا-می-دهد-و-به-استخدام-شرکت-جدید-در-می-آید.-مدیرمالی-و-کارفرما-شفاها-توافق-حقوق-50-میلیون-ریالی-نموده-اند-اما-برای-کاهش-هزینه-های-بیمه،-قرارداد-20-میلیون-ریالی-امضا-شده-است-که-این-قرارداد-تاریخ-پایان-قرارداد-نداشته-اما-کارفرما-بعدا-پس-از-اخراج-مدیرمالی-اقدام-به-پر-کردن-تاریخ-پایان-قرارداد-نموده-است.-کارفرما-دارای-تخلفات-مالیاتی-و-فساد-اقتصادی-بوده-(از-طریق-پرداخت-رشوه)-و-بدین-دلیل-کم-کم-با-مدیر-مالی-به-اختلاف-برخورد-می-کنند.-از-آنجایی-که-مدیر-مالی-نگران-اعتبار-خود-و-حقوق-50-میلیونی-شفاهی-خود-می-شود-به-کارفرما-فشار-می-آورد-که-قرارداد-50-میلیونی-کتبی-شود.-کارفرما-در-این-زمان-همچنان-به-مدیر-مالی-خود-به-دلیل-اختلاف-حسابهای-مالی-که-با-اشخاص-ثالث-دارد-نیاز-دارد-اما-برای-رفع-فشار-و-حفظ-فعلی-مدیر-مالی،-قرارداد-امضا-شده-ای-به-مدیر-مالی-ارایه-می-دهد-که-حقوق-ماهانه-50-میلیون-بوده-و-درصورت-اخراج-دو-ماه-حقوق-کامل-به-مدیر-مالی-پرداخت-خواهد-شد.-مدیر-مالی-که-بیخبر-از-همه-جا-بوده-قرارداد-را-با-خرسندی-امضا-می-نماید-اما-کارفرما-برای-اینکه-بتواند-علیه-مدیر-مالی-اقدام-نماید-و-نگران-افشای-فساد-مالیاتی-و-اقتصادی-خود-بوده-این-قرارداد-را-ابتدا-امضا-کرده-بوده-سپس-متن-آن-را-تایپ-نموده-و-سپس-جهت-امضا-به-مدیر-مالی-داده-است.-اکنون-مدیرمالی-بدون-اطلاع-از-سفید-امضا-بودن-قرارداد-علیه-کارفرما-در-اداره-کار-شکایت-نموده-است-و-کارفرما-مدعی-شده-قراداد-جعلی-است.--کپی-برابر-اصل-قرارداد-50-میلیونی-به-اداره-کار-ارایه-شده-است.-سوال-1-آیا-کارفرما-می-تواند-چنین-ادعایی-کند-سوال-2-آیا-کارشناس-خط-از-کپی-برابر-اصل-می-تواند-تشخیص-جعلی-بودن-دهد-سوال-3--مدیر-مالی-چطور-حقوق-50-میلیونی-خود-را-دریافت-کند-و-بی-گناهی-خود-را-ثابت-نماید.-لطفا-راهنمایی-کامل-بفرمایید.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.