×

سلام، در یک آپارتمان 4 طبقه 4 واحده زندگی می کنیم که مالک واحد 1 هستیم

سلام، در یک آپارتمان 4 طبقه 4 واحده زندگی می کنیم که مالک واحد 1 هستیم و سازنده ساختمان نیز در آنجا زندگی می کند و مجموعا مالک 2 واحد از 4 واحد می باشد (یک واحد به نام خودش و یک واحد به نام همسرش - واحد های 3 و 4) و واحد 2 نیز در مالکیت فرد دیگری است. سازنده ساختمان، به دلیل مشکلات اولیه ای که به سبب پیش فروش واحد 2 از قبل با مالک آن داشته اقدام به تخریب رنگ خودروی ایشان با استفاده از ابزار های تیز، نظیر تیغ موکت بر و مواد سوزاننده رنگ خودرو نموده است. که مالک خودرو و واحد 2 پس از مشکوک شدن به این مورد، با گرفتن مشاوره از پلیس آگاهی، اقدام به نصب دوربین مداربسته در داخل انباری شخصی خود نمودند (نصب دوربین در داخل انباری شخصی واحد 2 انجام شده و نه فضای مشاع ساختمان و از بالای درب انبار مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد) و همچنین یک برگه که اعلام کننده وجود دوربین مداربسته می باشد نیز در کنار درب انبار نصب نمودند. پس از نصب و مشاهده فیلم های ضبط شده، انجام تخریب خودروی ایشان توسط سازنده ساختمان، کاملا محرز گردید و با طرح شکایت و پیگیری مراحل آن، طبق رای نهایی دادگاه فرد بزهکار به حدود 6 ماه حبس و 15 ماه حبس تعلیقی محکوم گردید و همچنین در همان روز های اولیه نصب دوربین ایجاد تخریب روی رنگ خودروی مالک واحد 1 نیز مشاهده شد که شکایت دیگری توسط مالک واحد یک که مالک خودروی مورد تخریب نیز می باشد، ثبت گردید که حکم دادگاه بدوی برای آن نیز محکومیت فرد مجرم (سازنده ساختمان) می باشد. در همان ابتدای کار و پس از مشخص شدن تخریب خودروی مالک واحد 1، ایشان نیز در داخل انباری شخصی خود دوربین مشابهی نصب نمودند که مشرف به فضای پارکینگ و خودروی ایشان می باشد. حال فرد مجرم که دوره 6 ماهه زندان را نیز سپری کرده است و حکم شکایت مالک واحد 2 از ایشان هنوز نهایی نگردیده، اقدام به طرح شکایت علیه مالکین واحد 1 و 2 نموده، مبنی بر اینکه، اقدام به نصب غیر قانونی و مخفیانه دوربین مداربسته نموده اند. لازم به ذکر است که علیه سازنده ساختمان چند مورد سابقه شکایت دیگر به جهت تصرف عدوانی باغچه و پشت بام نیز در گذشته و حال مطروح می باشد. کاملا بدیهی است که دلیل اصلی شکایت ایشان اجبار به جمع آوری دوربین ها می باشد تا بتوانند به روند تخریب و آزار رسانی خود ادامه دهند. حال با توجه به موارد مطرح شده، آیا نصب دوربین ها به شکلی که توضیح داده شد، تخلف می باشد؟ و ایشان موفق به دریافت رای مبنی بر جمع آوری دوربین ها می گردند. با توجه به موارد مطرح شده، آیا راهی برای نصب دوربین در فضای مشاع پارکینگ ساختمان جهت پوشش تصویری بهتر و کامل تر وجود دارد (فقط با رضایت 2 واحد از 4 واحد) ؟ آیا نصب دوربین مخصوص خودرو (DashCam) نیز در آینده می تواند موجب شکایت و پیگیری ایشان (فرد مجرم سازنده ساختمان) قرار گیرد؟ (توضیح اینکه دوربین مخصوص خودرو در زمان روشن بودن خودرو به صورت کامل و همیشگی در حال ضبط تصویر از رویداد های اطراف خودرو می باشد و در زمان پارک و خاموش بودن خودرو نیز در صورت حس نمودن حرکتی اطراف خودرو، اقدام به ضبط تصاویر می کند.) توضیح نهایی اینکه هیچکدام از تصاویر ضبط شده از تخریب های ایشان پخش نگردیده و صرفا در اختیار دادگستری قرار گرفته است.

سلام،-در-یک-آپارتمان-4-طبقه-4-واحده-زندگی-می-کنیم-که-مالک-واحد-1-هستیم-و-سازنده-ساختمان-نیز-در-آنجا-زندگی-می-کند-و-مجموعا-مالک-2-واحد-از-4-واحد-می-باشد-(یک-واحد-به-نام-خودش-و-یک-واحد-به-نام-همسرش---واحد-های-3-و-4)-و-واحد-2-نیز-در-مالکیت-فرد-دیگری-است.-سازنده-ساختمان،-به-دلیل-مشکلات-اولیه-ای-که-به-سبب-پیش-فروش-واحد-2-از-قبل-با-مالک-آن-داشته-اقدام-به-تخریب-رنگ-خودروی-ایشان-با-استفاده-از-ابزار-های-تیز،-نظیر-تیغ-موکت-بر-و-مواد-سوزاننده-رنگ-خودرو-نموده-است.-که-مالک-خودرو-و-واحد-2-پس-از-مشکوک-شدن-به-این-مورد،-با-گرفتن-مشاوره-از-پلیس-آگاهی،-اقدام-به-نصب-دوربین-مداربسته-در-داخل-انباری-شخصی-خود-نمودند-(نصب-دوربین-در-داخل-انباری-شخصی-واحد-2-انجام-شده-و-نه-فضای-مشاع-ساختمان-و-از-بالای-درب-انبار-مشرف-به-فضای-پارکینگ-و-خودروی-ایشان-می-باشد)-و-همچنین-یک-برگه-که-اعلام-کننده-وجود-دوربین-مداربسته-می-باشد-نیز-در-کنار-درب-انبار-نصب-نمودند.-پس-از-نصب-و-مشاهده-فیلم-های-ضبط-شده،-انجام-تخریب-خودروی-ایشان-توسط-سازنده-ساختمان،-کاملا-محرز-گردید-و-با-طرح-شکایت-و-پیگیری-مراحل-آن،-طبق-رای-نهایی-دادگاه-فرد-بزهکار-به-حدود-6-ماه-حبس-و-15-ماه-حبس-تعلیقی-محکوم-گردید-و-همچنین-در-همان-روز-های-اولیه-نصب-دوربین-ایجاد-تخریب-روی-رنگ-خودروی-مالک-واحد-1-نیز-مشاهده-شد-که-شکایت-دیگری-توسط-مالک-واحد-یک-که-مالک-خودروی-مورد-تخریب-نیز-می-باشد،-ثبت-گردید-که-حکم-دادگاه-بدوی-برای-آن-نیز-محکومیت-فرد-مجرم-(سازنده-ساختمان)-می-باشد.-در-همان-ابتدای-کار-و-پس-از-مشخص-شدن-تخریب-خودروی-مالک-واحد-1،-ایشان-نیز-در-داخل-انباری-شخصی-خود-دوربین-مشابهی-نصب-نمودند-که-مشرف-به-فضای-پارکینگ-و-خودروی-ایشان-می-باشد.
حال-فرد-مجرم-که-دوره-6-ماهه-زندان-را-نیز-سپری-کرده-است-و-حکم-شکایت-مالک-واحد-2-از-ایشان-هنوز-نهایی-نگردیده،-اقدام-به-طرح-شکایت-علیه-مالکین-واحد-1-و-2-نموده،-مبنی-بر-اینکه،-اقدام-به-نصب-غیر-قانونی-و-مخفیانه-دوربین-مداربسته-نموده-اند.
لازم-به-ذکر-است-که-علیه-سازنده-ساختمان-چند-مورد-سابقه-شکایت-دیگر-به-جهت-تصرف-عدوانی-باغچه-و-پشت-بام-نیز-در-گذشته-و-حال-مطروح-می-باشد.
کاملا-بدیهی-است-که-دلیل-اصلی-شکایت-ایشان-اجبار-به-جمع-آوری-دوربین-ها-می-باشد-تا-بتوانند-به-روند-تخریب-و-آزار-رسانی-خود-ادامه-دهند.
حال-با-توجه-به-موارد-مطرح-شده،-آیا-نصب-دوربین-ها-به-شکلی-که-توضیح-داده-شد،-تخلف-می-باشد؟-و-ایشان-موفق-به-دریافت-رای-مبنی-بر-جمع-آوری-دوربین-ها-می-گردند.
با-توجه-به-موارد-مطرح-شده،-آیا-راهی-برای-نصب-دوربین-در-فضای-مشاع-پارکینگ-ساختمان-جهت-پوشش-تصویری-بهتر-و-کامل-تر-وجود-دارد-(فقط-با-رضایت-2-واحد-از-4-واحد)-؟
آیا-نصب-دوربین-مخصوص-خودرو-(DashCam)-نیز-در-آینده-می-تواند-موجب-شکایت-و-پیگیری-ایشان-(فرد-مجرم-سازنده-ساختمان)-قرار-گیرد؟-(توضیح-اینکه-دوربین-مخصوص-خودرو-در-زمان-روشن-بودن-خودرو-به-صورت-کامل-و-همیشگی-در-حال-ضبط-تصویر-از-رویداد-های-اطراف-خودرو-می-باشد-و-در-زمان-پارک-و-خاموش-بودن-خودرو-نیز-در-صورت-حس-نمودن-حرکتی-اطراف-خودرو،-اقدام-به-ضبط-تصاویر-می-کند.)
توضیح-نهایی-اینکه-هیچکدام-از-تصاویر-ضبط-شده-از-تخریب-های-ایشان-پخش-نگردیده-و-صرفا-در-اختیار-دادگستری-قرار-گرفته-است.
در این رابطه از جانب مالکین خودروها جرم یا تخلفی صورت نگرفته است . و عنوان مجرمانه‌ای وجود ندارد. خصوصا که تخریب اتومبیل هم صورت گرفته توجیه منطقی وجود دارد. و از طرفی هر کسی حق دارد از اموال خود حفاظت و نگهداری کند. البته مدیر ساختمان می تواند با هماهنگی مالکین در فضاهای مشاع دوربین نصب کند. داخل انباری مشرف به خودروی شخصی و یا داخل خودرو نیاز به اجازه کسی نیست . و شکایت اون فرد بجایی نمی رسد .

    

پست های مرتبط

با سلام و احترام ساکن ساختمانی 5+1 طبقه هستیم (1 طبقه تجاری و 5 طبقه مسکونی شامل 10 واحد) که پایان کار آن مربوط به حداکثر 5 سال پیش است و میبایست طبق قانون، سازنده پمپ و مخزن آب نصب نماید ولی بدون این تجهیزات کار تمام و ساختمان در حال استفاده است. بنابر مشکلات پیش آمده مربوط به فشار آب که در طبقات بالاتر شدیدتر است، تصمیم به نصب پمپ و مخزن گرفته ایم. با وجود تفاوق جمعی در خصوص نصب پمپ، ساکنین طبقه اول (دو واحد) اصرار به پرداخت نصف یا یک سوم سهم خود را دارند. خواهشمند است حکم قانونی سهم واحدها در خصوص نصب پمپ و مخزن را اعلام فرمایید. با تشکر

سلام مطابق با قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان جهت رفع مشکلات ساختمان اقدام و از شارژ هزینه و از ساکنین یا مالکین وصول می کند

مشاهده پاسخ کامل

آیا سازمان امور مالیاتی کشور قبل از صدور گواهی پرداخت مالیات بر ارث مربوط به املاک ثبتی متوفی و تعیین میزان قابل تحویل یا انتقال به وراث، از سازمان ثبت املاک در مورد وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی مزبور استعلام مینماید یا خیر؟

سلام امور مالیاتی فقط سند رسمی را ملاک قرار میدهد و معمولا سند را خود افراد ارائه می دهند

مشاهده پاسخ کامل

با سلام و احترام. سه ساله که ازدواج کردم اما به دلیل ناسازگاری و بدرفتاری های خانمم و عدم رابطه، جهنم واقعی رو تحمل می کنم و ذهن و روانم به هم ریخته. بنابراین تصمیم به درخواست طلاق گرفتم. مهریه همسرم 114 سکه است و من یک آپارتمان 100 متری و یک خودرو ایرانی دارم که هر دو را در زمان مجردی خریده ام. ضمنا 20 عدد هم سکه طلا دارم که از درآمد خودم خریده ام و همسرم در جریان است. خودم هم فرهنگی هستم و درآمد ماهانه ام 9 میلیون تومان است. لطفا راهنمایی کنید که اگر درخواست طلاق از سوی من باشد، آیا همسرم می تواند خانه و ماشینم را به عنوان مهریه اش توقیف کند یا اینکه آن جزو مستثنیات دین حساب میشود و مهریه تقسیط می گردد؟ و سوال دیگر اینکه اصلا اگر درخواست طلاق از سوی مرد باشد، باز هم مستثنیات دین وجود دارد یا نه؟ و آیا با توجه به دارایی های من، می توان مهریه را تقسیط و بخشی را پیش پرداخت کرد؟ ممنون

سلام در صورتی که مرد متقاضی طلاق باشد مرد باید امادگی پرداخت حقوق مالی زوجه را مثل نفقه تا پایان عده ، اجرت المثل دوره زوجیت ، جهیزیه ، و مهریه را داشته باشد

مشاهده پاسخ کامل

سلام وقت بخیر بنده به یک دفتر که واردات ماینر انجام میده مراجعه کردم و طی یک قراردادی ۲ دستگاه ماینر به مبلغ ۶۵ میلیون خریداری کردم و قراردادی بین بنده و اونها نوشته شد و دو چک بدون تاریخ جهت ضمانت به بنده دادن و توی اون قرارداد هم ذکر شد که چک ها جهت ضمانت هست از اونجا که ماینر یک دستگاه غیر قانونی است و بنظر می‌رسد معامله نامشروع و باطل است آیا وصول مبلغ چک توسط بنده امکان پذیر است؟

به موجب قانون بیع فاسد فاقد اثر حقوقی هست و از طرفی جهت معامله باید مشروع باشد تا عقد باطل نباشد

مشاهده پاسخ کامل

باسلام بابت یک پرونده درمرحله دادسرامتهم به 6.5میلیون تحصیل مال نامشروع شدم لیکن قبول نکردم حال بابررسی جدید مبلغ 4میلیون دیگر اضافه گرددید بابت اتهام اولیه به قرارکفالت محکوم شدم الان چه اتفاق جدیدی پیش میاد >باتشکر

سلام وقت بخیر در جرایم مالی معمولا دادگاه اگر مبلغ‌زیاد باشد وثیقه اخذ می کند در جرایم با مبلغ کم تا دو برابر مبلغ کفالت اخذ می کنند

مشاهده پاسخ کامل

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.