×

باسلام،بعرض میرساند،منزلی در تهران،متعلق به دونفر که ماترک پدر و مادرش

باسلام،بعرض میرساند،منزلی در تهران،متعلق به دونفر که ماترک پدر و مادرشان است.از۴۰سال پیش در تصرف دو برادر و مادرشان است،مالکان طی وکالتنامه،بلاعزل به همسرم،خواستار پیگیری و خلع ید غاصبین، شدند، با کمک وکیل دادگستری،بعد از دوندگی زیاد دادگاه بدوی،حکم خلع ید صادر کرده،منتظر دادگاه تجدید نظر،هستیم،در این فاصله بنا به پیشنهاد وکیل،و اختیاری که همسرم طی وکالت نامه داشت،ملک را به نام بنده،انتقال داد،و سند تکبرگ بنام من صادر شده، سوال من اینست، حال که سند بنام من انتقال یافته بنده میتوانم،بدادگاه مراجعه دادخواست خلع ید بدهم ،یا منتظر رای تجدید نظر بمانیم؟

باسلام،بعرض-میرساند،منزلی-در-تهران،متعلق-به-دونفر-که-ماترک-پدر-و-مادرشان-است.از۴۰سال-پیش-در-تصرف-دو-برادر-و-مادرشان-است،مالکان-طی-وکالتنامه،بلاعزل-به-همسرم،خواستار-پیگیری-و-خلع-ید-غاصبین،-شدند،-با-کمک-وکیل-دادگستری،بعد-از-دوندگی-زیاد-دادگاه-بدوی،حکم-خلع-ید-صادر-کرده،منتظر-دادگاه-تجدید-نظر،هستیم،در-این-فاصله-بنا-به-پیشنهاد-وکیل،و-اختیاری-که-همسرم-طی-وکالت-نامه-داشت،ملک-را-به-نام-بنده،انتقال-داد،و-سند-تکبرگ-بنام-من-صادر-شده،-سوال-من-اینست،-حال-که-سند-بنام-من-انتقال-یافته-بنده-میتوانم،بدادگاه-مراجعه-دادخواست-خلع-ید-بدهم-،یا-منتظر--رای-تجدید-نظر-بمانیم؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.