×

سلام... اگر جواز کسب طرف مقابل را در رهن خود قرار دهیم ایا بعد از پایب

سلام... اگر جواز کسب طرف مقابل را در رهن خود قرار دهیم ایا بعد از پایبند نبودن به تعهدات مامیتوانیم از طریق دفتر خانه بر روی جواز کسب اقدام کرد؟؟ و چه مدت این پروسه زمانبره ؟؟؟

سلام...-اگر-جواز-کسب-طرف-مقابل-را-در-رهن-خود-قرار-دهیم-ایا-بعد-از-پایبند-نبودن-به-تعهدات-مامیتوانیم-از-طریق-دفتر-خانه-بر-روی-جواز-کسب-اقدام-کرد؟؟-و-چه-مدت-این-پروسه-زمانبره-؟؟؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.