×

سلام یک زمین کشاورزی هست با پلاک ثبتی مجهول المالک در میگون تهران که

سلام یک زمین کشاورزی هست با پلاک ثبتی مجهول المالک در میگون تهران که بنده برای خرید آن میخواهم اقدام کنم برای اخذ سند مالکیت چه اقداماتی لازم هست؟

سلام-
یک-زمین-کشاورزی-هست-با-پلاک-ثبتی-مجهول-المالک-در-میگون-تهران-که-بنده-برای-خرید-آن-میخواهم-اقدام-کنم--برای-اخذ-سند-مالکیت-چه-اقداماتی-لازم-هست؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.