×

پدر من یک خانه فروخته با مبایعه نامه و خانه ی ما در رهن بانک است و طرف

پدر من یک خانه فروخته با مبایعه نامه و خانه ی ما در رهن بانک است و طرف ما از ما شکایت کرده است به خاطر مال غیر و دو هفته ی دیگر جلسه ی دادگاه داریم. لطفا ما را راهنمایی کنید.

پدر-من-یک-خانه-فروخته-با-مبایعه-نامه-و-خانه-ی-ما-در-رهن-بانک-است-و-طرف-ما-از-ما-شکایت-کرده-است-به-خاطر-مال-غیر-و-دو-هفته-ی-دیگر-جلسه-ی-دادگاه-داریم.-لطفا-ما-را-راهنمایی-کنید.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.