×

سلام اکر بین ورثه خانه ای یه نفر زودتر از بقیه خوا هان سهم خود باشد چگ

سلام اکر بین ورثه خانه ای یه نفر زودتر از بقیه خوا هان سهم خود باشد چگونه ارث تقسیم میشودورثه عبارتند از زن متوفی پسر او ودو دخترش که یکی از دخترخواهان سهم خود از یک خانه کلنگی است

سلام-اکر-بین-ورثه-خانه-ای-یه-نفر-زودتر-از-بقیه-خوا-هان-سهم-خود-باشد-چگونه-ارث-تقسیم-میشودورثه-عبارتند-از-زن-متوفی-پسر-او-ودو-دخترش-که-یکی-از-دخترخواهان-سهم-خود-از-یک-خانه-کلنگی-است

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.