×

آیا به غیر از مراجع قانونی، راهی جهت وصول سریع تر چک های برگشتی وجود د

آیا به غیر از مراجع قانونی، راهی جهت وصول سریع تر چک های برگشتی وجود دارد؟ ولو به رقمی پایین تر از رقم اسمی مندرج در چک. اگر جواب مثبت است، نحوه دسترسی بدان چگونه است؟

آیا-به-غیر-از-مراجع-قانونی،-راهی-جهت-وصول-سریع-تر-چک-های-برگشتی-وجود-دارد؟-ولو-به-رقمی-پایین-تر-از-رقم-اسمی-مندرج-در-چک.
اگر-جواب-مثبت-است،-نحوه-دسترسی-بدان-چگونه-است؟
با سلام وظیفه ما راهنمایی کاربران عزیز در محدوده قانون و اخلاق حسنه است /اگر راه های دیگر هست آن را از غیر وکیل جویا شوید /ما وکلاء مخا لف راه های فرا قانونی می باشیم . بار کج به مقصد نمی رسد!

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.