×

در صورت امکان وکالت اینجانب در خصوص طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری در

در صورت امکان وکالت اینجانب در خصوص طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری در رد ماده 7 آئین نامه 85 شورای عالی بیمه مبنی بر تضییع حقوق نمایندگان بیمه حقیقی بابت منع ایشان از ارزیابی خسارت بیمه را تقبل فرمائید . توضیحاً شورای‌عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ »آیین‌نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه‌ای« را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۱۴ تبصره تصویب نموده که در ماده 7 این این آئین نامه چنین آمده : ماده ۷- اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل یا کارمند شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) موسسات بیمه، بیمه‌مرکزی، نمایندگان حقوقی بیمه، دلالان رسمی حقوقی بیمه، دفاتر ارتباطی و یا سایر ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی و همچنین نمایندگان بیمه حقیقی و دلالان رسمی بیمه حقیقی نمی‌توانند ارزیاب خسارت بیمه‌ای حقیقی یا موسس و عضو موسسه غیر تجارتی ارزیابی خسارت بیمه‌ای یا مدیر عامل، عضو هیات مدیره، مسئول شعبه و کارمند ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی باشند. تبصره ۱- ارزیاب خسارت بیمه‌ای حقیقی یا موسس و عضو موسسه غیر تجارتی ارزیابی خسارت بیمه‌ای یا مدیر عامل، عضو هیات مدیره، مسئول شعبه و کارمند ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی نمی توانند سهامدار عمده (بیش از ۵ درصد) موسسات بیمه، نمایندگی بیمه حقوقی، دلال رسمی بیمه حقوقی و نیز سایر ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقوقی باشند. تبصره ۲- ارزیابان خسارت بیمه‌ای حقیقی، اعضا موسسه غیر تجارتی ارزیابی خسارت بیمه‌ای و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی خاص و تعاونی متعارف ارزیابی خسارت بیمه‌ای و همچنین اقارب نسبی و سببی درجه ۱ از طبقه اول آنان نباید هیچ گونه نفع مستقیم یا غیرمستقیم در پرونده خسارت تحت ارزیابی خود داشته باشند.

در-صورت-امکان-وکالت-اینجانب-در-خصوص-طرح-شکایتی-به-دیوان-عدالت-اداری-در-رد-ماده-7-آئین-نامه-85-شورای-عالی-بیمه-مبنی-بر-تضییع-حقوق-نمایندگان-بیمه-حقیقی-بابت-منع-ایشان-از-ارزیابی-خسارت-بیمه-را--تقبل-فرمائید-.-
توضیحاً-شورای‌عالی-بیمه-در-اجرای-بند-۵-ماده-۱۷-قانون-تأسیس-بیمه-مرکزی-ایران-و-بیمه‌گری،-در-جلسه-مورخ-۱۳۹۲/۰۹/۲۶-»آیین‌نامه-تنظیم-امور-ارزیابی-خسارت-بیمه‌ای«-را-مشتمل-بر-۲۰-ماده-و-۱۴-تبصره-تصویب-نموده-که-در-ماده-7-این-این-آئین-نامه-چنین-آمده-:
ماده-۷--اعضاء-هیئت-مدیره،-مدیر-عامل-یا-کارمند-شاغل-(اعم-از-رسمی،-پیمانی،-قراردادی-و-ساعتی)-موسسات-بیمه،-بیمه‌مرکزی،-نمایندگان-حقوقی-بیمه،-دلالان-رسمی-حقوقی-بیمه،-دفاتر-ارتباطی-و-یا-سایر-ارزیابان-خسارت-بیمه‌ای-حقوقی-و-همچنین-نمایندگان-بیمه-حقیقی-و-دلالان-رسمی-بیمه-حقیقی-نمی‌توانند-ارزیاب-خسارت-بیمه‌ای-حقیقی-یا-موسس-و-عضو-موسسه-غیر-تجارتی-ارزیابی-خسارت-بیمه‌ای-یا-مدیر-عامل،-عضو-هیات-مدیره،-مسئول-شعبه-و-کارمند-ارزیابان-خسارت-بیمه‌ای-حقوقی-باشند.-
تبصره-۱--ارزیاب-خسارت-بیمه‌ای-حقیقی-یا-موسس-و-عضو-موسسه-غیر-تجارتی-ارزیابی-خسارت-بیمه‌ای-یا-مدیر-عامل،-عضو-هیات-مدیره،-مسئول-شعبه-و-کارمند-ارزیابان-خسارت-بیمه‌ای-حقوقی-نمی-توانند-سهامدار-عمده-(بیش-از-۵-درصد)-موسسات-بیمه،-نمایندگی-بیمه-حقوقی،-دلال-رسمی-بیمه-حقوقی-و-نیز-سایر-ارزیابان-خسارت-بیمه‌ای-حقوقی-باشند.
تبصره-۲--ارزیابان-خسارت-بیمه‌ای-حقیقی،-اعضا-موسسه-غیر-تجارتی-ارزیابی-خسارت-بیمه‌ای-و-مدیر-عامل-و-اعضای-هیات-مدیره-شرکت‌های-سهامی-خاص-و-تعاونی-متعارف-ارزیابی-خسارت-بیمه‌ای-و-همچنین-اقارب-نسبی-و-سببی--درجه-۱-از-طبقه-اول-آنان-نباید-هیچ-گونه-نفع-مستقیم-یا-غیرمستقیم-در-پرونده-خسارت-تحت-ارزیابی-خود-داشته-باشند.
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.