×

با سلام وتشکراز شما عزیزان بابت پاسخگوئی واطلاع رسانی خوبتان پدر بنده

با سلام وتشکراز شما عزیزان بابت پاسخگوئی واطلاع رسانی خوبتان پدر بنده بدلیل سکته مغزی دچار اختلال حافظه هستن.به همین دلیل قصد داریم جهت رسیدگی به امور مالی واموال ایشان قیم بگیریم. ایشان در زمان سلامتی خود تعدادی از اموال خود را به نام برادرهایشان کردن ولی از آنها وکالت گرفتن برای هرگونه معامله در رابطه با این اموال که صراحتآ در وکالت نامه قید شده است. آیا پس از تعیین قیم این وکالت نامه ها باطل واز درجه اعتبار ساقط میشوند وبرادرهای پدرم صاحب اموال محسوب میشوند،یا اینکه وکالت نامه ها معتبر بوده وبه شخص قیم پدرم تفویض میشوند؟؟؟

با-سلام-وتشکراز-شما-عزیزان-بابت-پاسخگوئی-واطلاع-رسانی-خوبتان
پدر-بنده-بدلیل-سکته-مغزی-دچار-اختلال-حافظه-هستن.به-همین-دلیل-قصد-داریم-جهت-رسیدگی-به-امور-مالی-واموال-ایشان-قیم-بگیریم.
ایشان-در-زمان-سلامتی-خود-تعدادی-از-اموال-خود-را-به-نام-برادرهایشان-کردن-ولی-از-آنها-وکالت-گرفتن-برای-هرگونه-معامله-در-رابطه-با-این-اموال-که-صراحتآ-در-وکالت-نامه-قید-شده-است.
آیا-پس-از-تعیین-قیم-این-وکالت-نامه-ها-باطل-واز-درجه-اعتبار-ساقط-میشوند-وبرادرهای-پدرم-صاحب-اموال-محسوب-میشوند،یا-اینکه-وکالت-نامه-ها-معتبر-بوده-وبه-شخص-قیم-پدرم-تفویض-میشوند؟؟؟
درست است که بدلالت ماده 678 قانون مدنی وکالت با جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود .اما مطابق مواد190 الی 224 قانون مدنی علیرغم تصریح ماده 682 قانون مورد اشاره که محجوریت را موجب بطلان عقد وکالت می داند /رویه قضایی خاص و عام به فهوای مندرجات و سیاق عبارات توجه می کند و اگر ظاهر عقد وکالت بود علی ایحال از قرائن قویه معلوم شود که عقد صلح یا بیع و غیرو است بدلالت رای وحدت رویه دیوان عالی کشور با استناد به العقود تابعه للمقصود به قصد حقیقی و واقعی متعاقدین پی برده می شود .ای بسا ظاهر وکالت باشد قصد واقعی بیع یا صلح فلذا نمی توان گفت که با محجور شدن پدرتان حق وی ضایع و برادران ایشان مالک می شوند و نامبرده حقی ندارد .قیم با تقدیم صورت اموال به اداره سرپرستی و اثبات اینکه معامله با برادران صورت نگرفته است و وکالت اخذ شده نوعی مالکیت بوده و خصوصا اینکه اگر بلاعزل باشد که به کشف واقع کمک می نماید .با توجه به توضیحات چون ظاهر عقد وکالت بوده است و در واقع بیع و یا صلح فلذا با جنون یا موت عزل نمیشود و قیم به نیابت از سوی اداره سرپرستی و با کمک این دادسرا از حقوق مسلم محجور و اثبات اینکه مالک واقعی ایشان است دفاع می کند و با جمع گواهی گواهان و بلاعزل بودن وکالت و مندرجات وکالتنامه و ثمن و مثمن و سایر قرائن دادرس حقیقت را کشف و از تضییع حقوق محجور جلوگیری می کندپس وکالتی که در حکم بیع است با فوت یا جنون منفسخ نمیشود.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.