×

آیا نسق زارعانه شامل باغ میوه نیز می شود یا مختص زمین زراعی است؟

آیا نسق زارعانه شامل باغ میوه نیز می شود یا مختص زمین زراعی است؟

آیا-نسق-زارعانه-شامل-باغ--میوه-نیز-می-شود-یا-مختص-زمین-زراعی-است؟

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.