×

سلام.من می خوام به کشور عراق برای کار وزندگی برم اما چون دختر مجرد ام

سلام.من می خوام به کشور عراق برای کار وزندگی برم اما چون دختر مجرد ام می گن برای شناسنامه باید وکالت پدر باشه.حتما باید اسم یک مرد در وکالت نامه باشه؟پدرم اگه بهم وکالت بده که توی ازدواج با هر کسی که خودم بخوام راضی هیست :ازنظر قانون وکالت پدر برای ازدواج دختر قبوله؟خودم میتونم وکیل از طرف پدر در امرازدواج باشم؟

سلام.من-می-خوام-به-کشور-عراق-برای-کار-وزندگی-برم-اما-چون-دختر-مجرد-ام-می-گن-برای-شناسنامه-باید-وکالت-پدر-باشه.حتما-باید-اسم-یک-مرد-در-وکالت-نامه-باشه؟پدرم-اگه-بهم-وکالت-بده-که-توی-ازدواج-با-هر-کسی-که-خودم-بخوام-راضی-هیست-:ازنظر-قانون-وکالت-پدر-برای-ازدواج-دختر-قبوله؟خودم-میتونم-وکیل-از-طرف-پدر-در-امرازدواج-باشم؟
وکیل  می توانید از پدرتان وکالت بگیرید اما در خصوص قسمت اول ، سوال شما نامفهوم است.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.