×

با سلام. ما حدود 4 ماه هست که منزلی رو اجاره کردیم. با توجه به اینکه

با سلام. ما حدود 4 ماه هست که منزلی رو اجاره کردیم. با توجه به اینکه کوچه ی ما شش متری هست اگر ماشینی روبروی کوچه (نه جلوی درب پارکینگ) پارک کند دیگر نمی توان ماشین را از پارکینگ خارج نمود یا وارد پارکینگ شد. همسایه ی ضلع مقابل پارکینگ ندارند و تمام این 4 ماه مدام ماشینشان را جلوی پارکینگ پارک میکندد و وقتی از ایشان چند بار خواستیم اندکی جابجا کنند مدام گفتند جلوی درب منزلشان است و حق دارند همنیجا پارک کنند. در نتیجه یک بار با پلیس تماس گرفته شد و به من گفتند باید به دادگاه مراجعه و بابت مزاحمت شکایت کنم ولی من چون مستاجر بودم تصمیم گرفتم سازش کنم و گاهی هم که ماشین را جلوی درب پارکینگ خودم پارک می کنم به ماشین آسیب می زنند. از جمله دو بار آینه های ماشین را شکسته اند و یک بار پلاک ماشین کنده شده بود که من چون مدرکی علیه ایشان نداشتم سکوت کردم و ماشین را در پارکینگ یکی از آشنایان در همان حوالی پارک میکنم. سوال من اینجاست که در کمال تعجب شکایت نامه ای دست من رسید که ایشان مدعی شده بودند من به ماشینشان آسیب زدم از جمله روی ماشین خط انداختم که اصلا کار من نبوده و این پیشی گرفتن ایشان به شدت مرا عصبی و مشغول کرده. می خواهم ببینم اگر شکات مزاحمت را تنظیم کنم چقدر احتمال دارد به نتیجه برسد؟ البته من بارها از وضعیت پارک ایشان روبروی پارکنیگم عکس گرفته و ذخیره کرده ام. یا اینکه بهتر است وقتی نتوانستند دلیلی برای افترای شان بیاورند اعاده ی حیثیت کنم؟ چون شنیده ام اگر نتوانند ثابت کنند و من از ایشان بابت تهمت ناروا شکایت کنم حبس و یا شلاق دارند ولی اگر صرفا بابت مزاحمت شکایت شود فقط جریمه دارد.پیشاپیش از راهنمایی شما متشکرم.

با-سلام.
ما-حدود-4-ماه-هست-که-منزلی-رو-اجاره-کردیم.-با-توجه-به-اینکه-کوچه-ی-ما-شش-متری-هست-اگر-ماشینی-روبروی-کوچه-(نه-جلوی-درب-پارکینگ)-پارک-کند-دیگر-نمی-توان-ماشین-را-از-پارکینگ-خارج-نمود-یا-وارد-پارکینگ-شد.-همسایه-ی-ضلع-مقابل-پارکینگ-ندارند-و-تمام-این-4-ماه-مدام-ماشینشان-را-جلوی-پارکینگ-پارک-میکندد-و-وقتی-از-ایشان-چند-بار-خواستیم-اندکی-جابجا-کنند-مدام-گفتند-جلوی-درب-منزلشان-است-و-حق-دارند-همنیجا-پارک-کنند.-در-نتیجه-یک-بار-با-پلیس-تماس-گرفته-شد-و-به-من-گفتند-باید-به-دادگاه-مراجعه-و-بابت-مزاحمت-شکایت-کنم-ولی-من-چون-مستاجر-بودم-تصمیم-گرفتم-سازش-کنم-و-گاهی-هم-که-ماشین-را-جلوی-درب-پارکینگ-خودم-پارک-می-کنم-به-ماشین-آسیب-می-زنند.-از-جمله-دو-بار-آینه-های-ماشین-را-شکسته-اند-و-یک-بار-پلاک-ماشین-کنده-شده-بود-که-من-چون-مدرکی-علیه-ایشان-نداشتم-سکوت-کردم-و-ماشین-را-در-پارکینگ-یکی-از-آشنایان-در-همان-حوالی-پارک-میکنم.
سوال-من-اینجاست-که-در-کمال-تعجب-شکایت-نامه-ای-دست-من-رسید-که-ایشان-مدعی-شده-بودند-من-به-ماشینشان-آسیب-زدم-از-جمله-روی-ماشین-خط-انداختم-که-اصلا-کار-من-نبوده-و-این-پیشی-گرفتن-ایشان-به-شدت-مرا-عصبی-و-مشغول-کرده.
می-خواهم-ببینم-اگر-شکات-مزاحمت-را-تنظیم-کنم-چقدر-احتمال-دارد-به-نتیجه-برسد؟-البته-من-بارها-از-وضعیت-پارک-ایشان-روبروی-پارکنیگم-عکس-گرفته-و-ذخیره-کرده-ام.
یا-اینکه-بهتر-است-وقتی-نتوانستند-دلیلی-برای-افترای-شان-بیاورند-اعاده-ی-حیثیت-کنم؟-چون-شنیده-ام-اگر-نتوانند-ثابت-کنند-و-من-از-ایشان-بابت-تهمت-ناروا-شکایت-کنم-حبس-و-یا-شلاق-دارند-ولی-اگر-صرفا-بابت-مزاحمت-شکایت-شود-فقط-جریمه-دارد.پیشاپیش-از-راهنمایی-شما-متشکرم.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.