×

ضمن عرض سلام برادرم درتاریخ 24شهریور 92براثرسانحه تصادف رانندگی ضربه

ضمن عرض سلام برادرم درتاریخ 24شهریور 92براثرسانحه تصادف رانندگی ضربه مغزی ومدتی درکمابوده وهم اکنون نیز تحت مراقبت میباشد ولذا جهت پیگیری مراحل بیمه ودیه ایشان باتوجه به اینکه خودروبیمه بوده و ایشان سرنشین بوده ومراجعه به پزشک قانونی جهت بررسی اولیه داشته وپزشک قانونی نیز تاپایان خرداد93طول درمان تعیین نموده ولذا راهنمایی فرمایید جهت پیگیری بیمه چه مراحلی بایستی طی وچه اقداماتی انجام گیرد باتشکر

ضمن-عرض-سلام--برادرم-درتاریخ-24شهریور-92براثرسانحه-تصادف-رانندگی-ضربه-مغزی-ومدتی-درکمابوده-وهم-اکنون-نیز-تحت-مراقبت-میباشد-ولذا-جهت-پیگیری-مراحل-بیمه-ودیه-ایشان-باتوجه-به-اینکه-خودروبیمه-بوده-و-ایشان-سرنشین-بوده-ومراجعه-به-پزشک-قانونی-جهت-بررسی-اولیه-داشته-وپزشک-قانونی-نیز-تاپایان-خرداد93طول-درمان-تعیین-نموده-ولذا-راهنمایی-فرمایید-جهت-پیگیری-بیمه-چه-مراحلی-بایستی-طی-وچه-اقداماتی-انجام-گیرد----باتشکر
با سلام می بایست منتظر نظریه قطعی پزشکی قانونی و سپس حکم دادگاه باشید تا پس از صدور حکم به بیمه جهت اخذ دیه مراجعه نمایید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.