×

موضوع: سازمان تامین اجتماعی-بیمه مربوط به امور پیمان- قرارداد فقط قرا

موضوع: سازمان تامین اجتماعی-بیمه مربوط به امور پیمان- قرارداد فقط قرارداد خرید و فروش بوده بدون انجام خدمات بسته بندی و ارسال توسط فروشنده. مرحله اول برآورد بیمه اعلام شده، اعتراض ارائه شده و هیات بدوی مجددا مبلغ را تائید کرده.

موضوع:-سازمان-تامین-اجتماعی-بیمه-مربوط-به-امور-پیمان-
قرارداد-فقط-قرارداد-خرید-و-فروش-بوده-بدون-انجام-خدمات-بسته-بندی-و-ارسال-توسط-فروشنده.-مرحله-اول-برآورد-بیمه-اعلام-شده،-اعتراض-ارائه-شده-و-هیات-بدوی-مجددا-مبلغ-را-تائید-کرده.
وکیل  سازمان تامین اجتماعی-بیمه مربوط به امور پیمان-

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.