×

سلام پدربزرگ من در زمان خودش با اختیار خودش طی نوشته ای مال واموال خ

سلام پدربزرگ من در زمان خودش با اختیار خودش طی نوشته ای مال واموال خود را تقسیم کرده الان پسر عموم رفته شکایت کرده و وکیل گرفته که پدر من ۵۰جریب زمین کشاورزی بیشتر از اون سهم برده درحالی که اینگونه نیس حالا به نظرتان میتونم اونومحکوم کنم

سلام-
پدربزرگ-من-در-زمان-خودش-با-اختیار-خودش-طی-نوشته-ای-مال-واموال-خود-را-تقسیم-کرده-
الان-پسر-عموم-رفته-شکایت-کرده--و-وکیل-گرفته-
که-پدر-من-۵۰جریب-زمین-کشاورزی-بیشتر-از-اون-سهم-برده-درحالی-که-اینگونه-نیس-
حالا-به-نظرتان-میتونم-اونومحکوم-کنم
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.