×

با سلام.من یک آپارتمان در تیر ماه 87 به یک خانواده اجاره دادم.در پایان

با سلام.من یک آپارتمان در تیر ماه 87 به یک خانواده اجاره دادم.در پایان سال مستاجر از همسرش جدا شد و رفت.همسر این آقا از من خواست تا اجاره را کاهش بدم و بدون قراداد جدید، به رغم تغییرات ایجاد شده در شرایط قرارداد، اجاره آپارتمان ادامه پیدا کرد.در حال حاضر(بهمن ماه) من نیاز به فروش آپارتمان دارم اما مستاجر به رغم عدم وجود قرارداد حاضر به تخلیه تا تیر ماه نیست.حتی بعد از این مسئله از ایشان خواستم تا به آپارتمان دیگری در همان مجتمع که خالی است نقل مکان کنند اما اشان برای اینکار باز هم کاهش اجاره و همچنین قرارداد جدید تا بهمن سال بعد می خواهند.چگونه میتوانم به طور قانونی این اپارتمان را تحویل بگیرم؟با تشکر

با-سلام.من-یک-آپارتمان-در-تیر-ماه-87-به-یک-خانواده-اجاره-دادم.در-پایان-سال-مستاجر-از-همسرش-جدا-شد-و-رفت.همسر-این-آقا-از-من-خواست-تا-اجاره-را-کاهش-بدم-و-بدون-قراداد-جدید،-به-رغم-تغییرات-ایجاد-شده-در-شرایط-قرارداد،-اجاره-آپارتمان-ادامه-پیدا-کرد.در-حال-حاضر(بهمن-ماه)-من-نیاز-به-فروش-آپارتمان-دارم-اما-مستاجر-به-رغم-عدم-وجود-قرارداد-حاضر-به-تخلیه-تا-تیر-ماه-نیست.حتی-بعد-از-این-مسئله-از-ایشان-خواستم-تا-به-آپارتمان-دیگری-در-همان-مجتمع-که-خالی-است-نقل-مکان-کنند-اما-اشان-برای-اینکار-باز-هم-کاهش-اجاره-و-همچنین-قرارداد-جدید-تا-بهمن-سال-بعد-می-خواهند.چگونه-میتوانم-به-طور-قانونی-این-
اپارتمان-را-تحویل-بگیرم؟با-تشکر
وکیل  با عرض سلام به نظر می رسد که شما در قرا داد شفاهی بایستی مدت اجاره را مشخص می کردید. در فرض اینکه مدت مشخص نشده باشد، این قرار داد شفاهی باطل است و شما میبایست درخواست تخلیه بدهید ولی می توانید قبل از آن اظهار نامه نیز ارسال کنید. در صورتی هم که شما در توافق تان مدت را مشخص کرده باشید، باید ثابت نمایید که مستاجر تعدی یا تفریط نموده است و یا اینکه مال الاجاره را پرداخت ننموده است. در غیر اینصورت قانونا تا پایان مدت اجاره نمی توانید از وی درخواست قانونی برای تخلیه داشته باشید. ولی در همین صورت هم یک ماه قل از پایان مدت اجاره برای وی اظهار نامه ارسال نمایید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.