×

پدر من 54 سال سن دارد مدتی پیش با 22 سال سابقه کار و بیمه از شغلش به ع

پدر من 54 سال سن دارد مدتی پیش با 22 سال سابقه کار و بیمه از شغلش به علت کهولت سن اخراج شد امروز زندگی مان به سختی میگذرد آیا میتوان پول 8 سال باقیمانده بیمه را یکجا واریز کرد تا پدرم از حقوق بازنشستگی استفاده کند؟ تو رو خدا جواب سوال منو بدید .ممنونم

پدر-من-54-سال-سن-دارد-مدتی-پیش-با-22-سال-سابقه-کار-و-بیمه-از-شغلش-به-علت-کهولت-سن-اخراج-شد--امروز-زندگی-مان-به-سختی-میگذرد-آیا-میتوان-پول-8-سال-باقیمانده-بیمه-را-یکجا-واریز-کرد-تا-پدرم-از-حقوق-بازنشستگی-استفاده-کند؟
تو-رو-خدا-جواب-سوال-منو-بدید-.ممنونم
وکیل  با سلام عزیز من سوال شما مبهم است /دولتی/ غیر دولتی /قراردادی / رسمی / علت اخراج/ نوع شغل /حکم اخراج/ بدون حکم/ نوع تخلف /اعتراض/ عدم اعتراض ؟؟؟؟ کهولت سن دلیل اخراج از منظر قانون نیست .اخراج نوعی تنبیه انضباطی است و هیئت تخلفات اداری عموما آن را صادر می نماید و در رای جهات صدور آن نوشته می شود /اخراج کارگران نیز تابع هیئت های خاص خود است و تماما قابل اعتراض در مرحله تجدید نظر و یا دیوان عدالت اداری است / به نظر حکمی علیه ایشان صادر شده که بایستی بدون فوت وقت یک وکیل مورد را برسی تا زمان باقی است اقدامی نماید زیرا اعتراض ها مهلت دارد تا دیر نشده بجنبید.اگر توضیح دیگری دارید مجدادا ارسال نمایید .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.