×

با سلام دو قطعه زمین زراعی دارم که یک قطش را چند سال پیش نخل کاشتیم و

با سلام دو قطعه زمین زراعی دارم که یک قطش را چند سال پیش نخل کاشتیم و دورش را دیوار کردیم تا اینکه چند 78 پدرم فوت کرد و ما در سال 85-86 خواستیم که یکی دیگر از زمین مان را دیوار کشی بکنیم که سه طرف آن را که دیوار کشیدیم یکی از همسایه ما که در همسایگی چسپیده به با تهدید به چاقو و پرتاب سنگهای دیوار گفت که نمی گذارم که این طرف را دیوار بکشی چون من از زمین شما عبور می کنم ما به شورای حل اختلاف محلی که مراجعه کردیم شورا که آمد سر زمین بعد از دیدن قباله دستی به همسایه ما گفت که شما حریم ملک خود را گرفتید و این طرف که ما کارمیکنیم حق ماست. باز هم همسایه گفت که زمین ما قبلا کشاورزی بوده و ما چندین سال پیش آن را به خانه و منزل تبدیل کردیم و از قبل راه من از این طرف بوده. من در سال 86 مریض شدم که حدود سه سال این بیماری من طول کشید همسایه من بازهم که بیمار بودم به اداره برق گفته که درون زمین من تیربرق بکاشند و برق به منزل خود برده. می خواستم ببینم که می شود ملکی که سد و مرز مشخصی دارد درون ملک آن راه عبوری خود بکنیم و بعدآن را تصرف کنیم. در ضمن قباله من دستی و یک پلاک رسمی که کل مساحت زمین در آن ننوشته است زمین من که متر کردم 68*97 است و در سند 1000 متر مربع نوشته است. با تشکر از جناب عالی

با-سلام-دو-قطعه-زمین-زراعی-دارم-که-یک-قطش-را-چند-سال-پیش-نخل-کاشتیم-و-دورش-را-دیوار-کردیم-تا-اینکه-چند-78-پدرم-فوت-کرد-و-ما-در-سال-85-86-خواستیم-که-یکی-دیگر-از-زمین-مان-را-دیوار-کشی-بکنیم-که-سه-طرف-آن-را-که-دیوار-کشیدیم-یکی-از-همسایه-ما-که-در-همسایگی-چسپیده-به-با-تهدید-به-چاقو-و-پرتاب-سنگهای-دیوار-گفت-که-نمی-گذارم-که-این-طرف-را-دیوار-بکشی-چون-من-از-زمین-شما-عبور-می-کنم-ما-به-شورای-حل-اختلاف-محلی-که-مراجعه-کردیم-شورا-که-آمد-سر-زمین-بعد-از-دیدن-قباله-دستی-به-همسایه-ما-گفت-که-شما-حریم-ملک-خود-را-گرفتید-و-این-طرف-که-ما-کارمیکنیم-حق-ماست.
باز-هم-همسایه-گفت-که-زمین-ما-قبلا-کشاورزی-بوده-و-ما-چندین-سال-پیش-آن-را-به-خانه-و-منزل-تبدیل-کردیم-و-از-قبل-راه-من-از-این-طرف-بوده.
من-در-سال-86-مریض-شدم-که-حدود-سه-سال-این-بیماری-من-طول-کشید-همسایه-من-بازهم-که-بیمار-بودم-به-اداره-برق-گفته-که-درون-زمین-من-تیربرق-بکاشند-و-برق-به-منزل-خود-برده.
می-خواستم-ببینم-که-می-شود-ملکی-که-سد-و-مرز-مشخصی-دارد-درون-ملک-آن-راه-عبوری-خود-بکنیم-و-بعدآن-را-تصرف-کنیم.
در-ضمن-قباله-من-دستی-و-یک-پلاک-رسمی-که-کل-مساحت-زمین-در-آن-ننوشته-است-زمین-من-که-متر-کردم-68*97-است-و-در-سند-1000-متر-مربع-نوشته-است.
با-تشکر-از-جناب-عالی
درود ر شهروند ارجمند آنگونه که مرقوم فرموده اید حق با شماست و به نظر می توانید با مراجعه به دادگاه با جلب نظر کارشناس موفق شوید. البته بهتر است قبل از طرح دعوی با مراجعه حضوری با یکی از همکاران محترم مستندات را ارائه و از ایشان حضورا مشاوره بگیرید تا با توجه به اسناد راهنمائی های لازم انجام پذیرد...پاینده باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.