×

با عرض سلام خدمت وکلای محترم اینجانب در قبال فروش کالا چکی را از شخصی

با عرض سلام خدمت وکلای محترم اینجانب در قبال فروش کالا چکی را از شخصی دریافت نموده که در موعد مقرر یعنی در تیر ماه سال 1394 چک فاقد موجودی بوده لذا به روز برگشت زده و تمامی مراحل ثبت شکایت و قانونی را انجام دادم تا اینکه موفق به اخذ حکم جلب سیار فرد مورد نظر شدم و با توجه به اینکه شکایت در دادگستری زنجان انجام شده و متهم(بدهکار) به علت اینکه دارای چکهای برگشتی فراوانی بود به طور دائم در حال تغییر محل سکونت و اشتغال خود بود که با تحقیقات فراوان موفق به جلب و دستگیری متهم در شهر رشت طی نامه نیابتی از سوی دادگستری زنجان شدم. متهم بعد از جلب توسط نیروی انتظامی و 2 روز بازداشتی به دادگستری رشت منتقل شده ، از طرفی طبق متن نامه ارسالی از دادگستری زنجان متهم پس از دستگیری یا میبایستی وجه بدهکاری را پرداخت نموده و یا میبایستی به دادگستری زنجان منتقل میشد، باتوجه به اینکه 2 تن از دوستان و آشنایان همراه اینجانب در دادگستری بودند و یک نفر از دوستان متهم نیز به محض اطلاع از جلب وی در دادگستری حاضر شده بود .متهم به همراه دوستش با تهدید و زور و ارعاب اذعان نمودند که تنها در صورتی وجه را به صورت نصف نقد و نصف طی یک فقره چک پرداخت خواهد کرد که اینجانب به صورت کامل و با زور و اجبار از سوی متهم رضایت کامل دهم،لذا اینجانب رضایت دادم.متهم بعد از رضایت اینجانب ما را با فریب و با وعده پرداخت بدهکاری خود به همراه یک مامور کلانتری برای ایجاد اعتماد به خانه خود کشانده به محض ورودمان به درب منزل شخصی مامور را به محل کار و پستش برگرداند.به محض ورود ما به منزل، متهم به همراه دوستش ما را مورد بازجویی و ارعاب و تهدید قرار داده است و قصد داشت اصل چک برگشتی را از ما گرفته و پاره نماید اما موفق به انجام این کار نشد. و ما محل را ترک نمودیم. و بعد از یک ماه تماس تلفنی با دادگستری رشت اعلام کردند که شما وجه خود را دریافت نموده اید این در حالیست که اینجانب هیچ وجهی از متهم دریافت نکرده ام .با توجه با توضیحات فوق تکلیف چیست؟ آیا میتوان مجددا برای فرد مذکور حکم جلب صادر نمود؟ چگونه میتوانم حق خود را مطالبه نمایم؟ اگر توضیحات دیگری لازم است بفرمایید. (توضیح اینکه متهم نیم عشر دولتی به حساب دولت واریز کرده است)

با-عرض-سلام-خدمت-وکلای-محترم
اینجانب-در-قبال-فروش-کالا-چکی-را-از-شخصی-دریافت-نموده-که-در-موعد-مقرر-یعنی-در-تیر-ماه-سال-1394-چک-فاقد-موجودی-بوده-لذا-به-روز-برگشت-زده-و-تمامی-مراحل-ثبت-شکایت-و-قانونی-را-انجام-دادم-تا-اینکه-موفق-به-اخذ-حکم-جلب-سیار-فرد-مورد-نظر-شدم-و-با-توجه-به-اینکه-شکایت-در-دادگستری-زنجان-انجام-شده-و-متهم(بدهکار)-به-علت-اینکه-دارای-چکهای-برگشتی-فراوانی-بود--به-طور-دائم-در-حال-تغییر-محل-سکونت-و-اشتغال-خود-بود-که-با-تحقیقات-فراوان-موفق-به-جلب-و-دستگیری-متهم-در-شهر-رشت-طی-نامه-نیابتی-از-سوی-دادگستری-زنجان-شدم.-متهم-بعد-از-جلب-توسط-نیروی-انتظامی-و-2-روز-بازداشتی-به-دادگستری-رشت-منتقل-شده-،-از-طرفی-طبق-متن-نامه-ارسالی-از-دادگستری-زنجان-متهم-پس-از-دستگیری-یا-میبایستی-وجه-بدهکاری-را-پرداخت-نموده-و-یا-میبایستی-به-دادگستری-زنجان-منتقل-میشد،-باتوجه-به-اینکه-2-تن-از-دوستان-و-آشنایان-همراه-اینجانب-در-دادگستری-بودند-و-یک-نفر-از-دوستان-متهم-نیز-به-محض-اطلاع-از-جلب--وی-در-دادگستری-حاضر-شده-بود-.متهم-به-همراه-دوستش-با-تهدید-و-زور-و-ارعاب-اذعان-نمودند-که-تنها-در-صورتی-وجه-را-به-صورت-نصف-نقد-و-نصف-طی-یک-فقره-چک-پرداخت-خواهد-کرد-که-اینجانب-به-صورت-کامل-و-با-زور-و-اجبار-از-سوی-متهم-رضایت-کامل-دهم،لذا-اینجانب-رضایت-دادم.متهم-بعد-از-رضایت-اینجانب-ما-را-با-فریب-و-با-وعده-پرداخت-بدهکاری-خود-به-همراه-یک-مامور-کلانتری-برای-ایجاد-اعتماد-به--خانه-خود-کشانده-به-محض-ورودمان-به-درب-منزل-شخصی-مامور-را-به-محل-کار-و-پستش-برگرداند.به-محض-ورود-ما-به-منزل،-متهم-به-همراه-دوستش-ما-را-مورد-بازجویی-و-ارعاب-و-تهدید-قرار-داده-است-و-قصد-داشت-اصل-چک-برگشتی-را-از-ما-گرفته-و-پاره-نماید-اما-موفق-به-انجام-این-کار-نشد.-و-ما-محل-را-ترک-نمودیم.-و-بعد-از-یک-ماه-تماس-تلفنی-با-دادگستری-رشت-اعلام-کردند-که-شما-وجه-خود-را-دریافت-نموده-اید-این-در-حالیست-که--اینجانب-هیچ-وجهی-از-متهم-دریافت-نکرده-ام-.با-توجه-با-توضیحات-فوق-تکلیف-چیست؟-آیا-میتوان-مجددا-برای-فرد-مذکور-حکم-جلب-صادر-نمود؟-چگونه-میتوانم-حق-خود-را-مطالبه-نمایم؟
اگر-توضیحات-دیگری-لازم-است-بفرمایید.
(توضیح-اینکه-متهم-نیم-عشر-دولتی-به-حساب-دولت-واریز-کرده-است)
باسلام احتمالا همانطور که خود جنابعالی می فرمایید در پرونده ی مذکور رضایت خود را به طور کامل اعلام نموده اید که ممکن است ضمن آن در خصوص اخذ مبلغ طلب خود یا گذشت از آن نیز مطالبی را بیان نموده باشید. به نظر اینجانب شما ابتدا به همان دادگاه مراجعه نموده و با تنظیم یک استشهادیه مبنی بر ارعاب و تهدید انجام گرفته از سوی بدهکار نسبت به بیان مسئله و حقیقی و رضاعی نبودن رضایت انجام گرفته و عدم تحقق وعده های داده شده اقدام نمایید. در صورت عدم پذیرش این ادعای شما می بایست باز هم با عنایت به استشهادیه ی تنظیم شده در این مورد از شخص بدهکار شکایت کلاهبرداری و تهدید مطرح نمایید. موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.