×

من و خانمم از سال ٢٠٠5 ساکن انگلیس هستیم در مرداد ١٣٨٨ در اینجا طلاق

من و خانمم از سال ٢٠٠5 ساکن انگلیس هستیم در مرداد ١٣٨٨ در اینجا طلاق انگلیسی گرفتیم . من نامه أی به خانمم دادم مبنی بر اینکه ماهیانه یکصد پوند به حساب ایشان بریزم تا سقف ده هزار پوند، ایشان در شهریور ١٣٨٨ به مجمع جهانی إسلامی آمده و تعهد نمودند که تمام مهریه و تمام متعلقات انرا بخشیده و بذل نمودند، أما پارسال در ایران در مجتمع قضائی شهید باهنر شکایت نموده و مرا مجهولالهویه أعلام نموده و حکم توقیف أموال اینجانب را در شهر بیجار که ملکی است که با برادرم شریکم را گرفته، حال چند ماهی است که ما متوجه شده ایم ، أیا میتو أن کاری کرد ، چهار که آقای عالمی مدیر مجمع جهانی إسلامی گفتند که چون طلاق خلعی بوده ایشان هیچ حقی ندارند، با تشکر

من-و-خانمم-از-سال-٢٠٠5-ساکن-انگلیس-هستیم--در-مرداد-١٣٨٨-در-اینجا-طلاق-انگلیسی-گرفتیم-.-من-نامه-أی-به-خانمم-دادم-مبنی-بر-اینکه-ماهیانه-یکصد-پوند-به-حساب-ایشان-بریزم-تا-سقف-ده-هزار-پوند،-ایشان-در-شهریور-١٣٨٨-به-مجمع-جهانی-إسلامی-آمده-و-تعهد-نمودند-که-تمام-مهریه-و-تمام-متعلقات-انرا-بخشیده-و-بذل-نمودند،-أما-پارسال-در-ایران-در-مجتمع-قضائی-شهید-باهنر-شکایت-نموده-و-مرا-مجهولالهویه-أعلام-نموده-و-حکم-توقیف-أموال-اینجانب-را-در-شهر-بیجار-که-ملکی-است-که-با-برادرم-شریکم-را-گرفته،-حال-چند-ماهی-است-که-ما-متوجه-شده-ایم-،-أیا-میتو-أن-کاری-کرد-،-چهار-که-آقای-عالمی-مدیر-مجمع-جهانی-إسلامی-گفتند-که-چون-طلاق-خلعی-بوده-ایشان-هیچ-حقی-ندارند،-با-تشکر
با سلام در خصوص پاسخ به سوال جنابعالی به استحضار می رساند: در موارد مشابه طلاق در کشور های خارجی بدین صورت عمل می شود که پس ار صدور حکم طلاق توسط دادگاه کشور خارجی زوجین حکم موصوف را به یکی از مراکز اسلامی و یا شخص روحانی که قانونا بتواند صیغه شرعی طلاق را جاری نماید ، ارائه می نمایند و صیغه شرعی طلاق و نوع طلاق از لحاظ رجعی و یا بائن بودن آن ، جاری می شود و گواهی کتبی طلاق شرعی به زوجین داده می شود و در ادامه زوجین با مراجعه به دادگاه خانواده در تهران و ثبت دادخواست تنفیذ طلاق ، حکم تنفیذ طلاق توسط دادگاه صادر و حکم طلاق صادره توسط دادگاه کشور خارجی در ایران ، تنفیذ و تائید می شود. در زمان جاری شدن صیغه شرعی طلاق در مراکز اسلامی خارج ار کشور توع طلاق را مشخص می نمایند گه در خصوص پرونده شما بنا به گفته شما ، طلاق از نوع خلع بوده و در این نوع از طلاق معمولا زوجه مهریه خود را به جز قسمت بسیار ناچیزی به زوج می بخشد و مقدار بذل و بخشش مهریه حتما در گواهی طلاق شرعی ذکر گردیده است. به دلیل اینکه شما واقعه طلاق خود را در دادگاه خانواده تهران ثبت و تنفیذ نکرده اید از نظر دادگاه های ایران کماکانزن و شوهر هستید و همسر شما با مراجعه به دادگاه خانواده و عدم اعلام طلاق انجام پذیرفته در خارج کشور ، تقاضای مطالیه مهریه خود را نموده و وفق قرار تامین خواسته صادره ملک شما را توقیف نموده است . نتیجه : جنابعالی با مراجعه به دادگاه خانواده صادر کننده حکم توقیف اموال شما ،در تهران ، دادخواست تقابل مبنی بر تنفیذ طلاق صادره در کشور انگلیس را ثبت نموده و با ارائه حکم دادگاه انگلیس و گواهی جاری شدن صیغه شرعی طلاق خلع توسط مجمع جهانی إسلامی که در آن حتما قید شده زوجه مهریه خود را بذل نموده ، اولا حکم توقیف اموال را بی اثر می نمائید ثانیا حکم دادگاه انگلیس و گواهی جاری شدن صیغه شرعی طلاق خلع توسط مجمع جهانی إسلامی را توسط دادگاه خانواده تهران تنفیذ و تائید می نمائید و طبق حکمی که توسط دادگاه خانواده تهران صادر می شود ، با مراجعه به دفاتر طلاق در تهران و ثبت واقعه طلاق بصورت رسمی و دریافت طلاق نامه و درج واقعه طلاق در شناسنامه شما از مزایای قانونی آن بهرمند شده و رسما و شرعا طبق قوانین مدنی و خانواده ایران از همسر خود جدا می شوید. با تشمر و تجدید احترام عباس گودرزی

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.