×

سلام در خصوص شکایت از کارفرما در رابطه باپرداخت حقوق مشاوره میخواست

سلام در خصوص شکایت از کارفرما در رابطه باپرداخت حقوق مشاوره میخواستم محل کارم خارک هست و محل زندگی تهران چطور میتونم از تهران پیگیر باشم اگر بخوام وکیل بگیرم هزینش چقدر خواهد بود

سلام-
در-خصوص-شکایت-از-کارفرما-در-رابطه-باپرداخت-حقوق--مشاوره-میخواستم-
محل-کارم-خارک-هست-و-محل-زندگی-تهران-چطور-میتونم-از-تهران-پیگیر-باشم-
اگر-بخوام-وکیل-بگیرم-هزینش-چقدر-خواهد-بود

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.