×

با سلام و خسته نباشید من در واحدی اجاره نشین بودم و بهنگام تخلیه مبلغ

با سلام و خسته نباشید من در واحدی اجاره نشین بودم و بهنگام تخلیه مبلغی نزد صاحب ملک طلب داشتم و موجر از پرداخت آن امتنا کرد و من کلید واحد را بهد از تخلیه تحویل ندادم تا طلبم را بتوانم دریافت کنم و بدلیل نسبت فامیلی بنده با موجر شکایت نکردم ولی موجر در کمال پررویی و نمیدانم با چه کلک و راه غیر قانونی حکم تخلیه گرفت که حتی ابلاغیه حکم هم به سامانه ثنای بنده ارسال نشد و بعد بنده با تماس همسایگان فهمیدم که قفل خانه را عوض کرده اند و امروز بعد از مراجعه به شورای حل اختلاف نه تنها طلب من را ندادند بلکه پول پرونده و حکم و تمبر از من خواستند و رای را به نفع موجر صادر کردند در حالی که همه میدانند حق با من است... از شما خواهشمندم راهنمایی کنید تا من به حق خود برسم

با-سلام-و-خسته-نباشید
من-در-واحدی-اجاره-نشین-بودم-و-بهنگام-تخلیه-مبلغی-نزد-صاحب-ملک-طلب-داشتم-و-موجر-از-پرداخت-آن-امتنا-کرد-و-من-کلید-واحد-را-بهد-از-تخلیه-تحویل-ندادم-تا-طلبم-را-بتوانم-دریافت-کنم-و-بدلیل-نسبت-فامیلی-بنده-با-موجر-شکایت-نکردم-ولی-موجر-در-کمال-پررویی-و-نمیدانم-با-چه-کلک-و-راه-غیر-قانونی-حکم-تخلیه-گرفت-که-حتی-ابلاغیه-حکم-هم-به-سامانه-ثنای-بنده-ارسال-نشد-و-بعد-بنده-با-تماس-همسایگان-فهمیدم-که-قفل-خانه-را-عوض-کرده-اند-و-امروز-بعد-از-مراجعه-به-شورای-حل-اختلاف-نه-تنها-طلب-من-را-ندادند-بلکه-پول-پرونده-و-حکم-و-تمبر-از-من-خواستند-و-رای-را-به-نفع-موجر-صادر-کردند-در-حالی-که-همه-میدانند-حق-با-من-است...-از-شما-خواهشمندم-راهنمایی-کنید-تا-من-به-حق-خود-برسم
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.