×

1.اگر زنی بخواهد طلاق بگیرد و فرزندان وی دختر به سنهای 10 و 14 سال باش

1.اگر زنی بخواهد طلاق بگیرد و فرزندان وی دختر به سنهای 10 و 14 سال باشند و نخواهد انها را نگهداری کند و با وجود نداشتن خانه مسکونی و شرایط فراهم کردن خانه توسط مرد آیا دادگاه میتواند خانواده مرد را مجبور به نگهداری فرزندان کند؟ 2.آیا مرد میتواند به عنوان یک پدر از این زن شکایت کند که فرزندان وی را بدون اجازه به مکانهای مختلف میبرد و از ملاقات وی با بچه ها جلوگیری میکند؟(این اقا مدتی استکه به دلیل مشاجرات زیاد با همسرش در منزل مشترک به سر نمیبرد)

1.اگر-زنی-بخواهد-طلاق-بگیرد-و-فرزندان-وی-دختر-به-سنهای-10-و-14-سال-باشند-و-نخواهد-انها-را-نگهداری-کند-و-با-وجود-نداشتن-خانه-مسکونی-و-شرایط-فراهم-کردن-خانه-توسط-مرد--آیا-دادگاه-میتواند-خانواده-مرد-را-مجبور-به-نگهداری-فرزندان-کند؟
2.آیا-مرد-میتواند-به-عنوان-یک-پدر-از-این-زن-شکایت-کند-که-فرزندان-وی-را-بدون-اجازه-به-مکانهای-مختلف-میبرد-و-از-ملاقات-وی-با-بچه-ها-جلوگیری-میکند؟(این-اقا-مدتی-استکه-به-دلیل-مشاجرات-زیاد-با-همسرش-در-منزل-مشترک-به-سر-نمیبرد)
وکیل  با سلام مطابق ماده 1168 قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. خیر دادگاه نمی تواند خانواده ی مرد را اجبار به نگهداری فرزندان نماید. مطابق ماده 1174 قانون مدنی هریک از پدر و مادر که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل را دارد و پدر می تواند از دادگاه درخواست تعیین حق ملاقات را نماید. موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.