×

باسلام.من ساکن در یک ساختمان هفت واحدی هستم .فقط من و یک واحد دیگر حق

باسلام.من ساکن در یک ساختمان هفت واحدی هستم .فقط من و یک واحد دیگر حق پارکینگ داریم که در سند ذکر شده.درب ورودی مجزا از درب پارکینگ مباشد.ضمنا راه پله ای وجود دارد که بدون نیاز به درب پارکینگ امکان دسترسی همه واحد ها را به فضای مشاعات شامل پارکینگ،انباری ها،کنتورهای اب وبرق فراهم میسازد.آیا با این شرایط باقی واحدها حق داشتن کلید درب بزرگ پارکینگ را دارند بدون اینکه پارکینگ داشته باشند در حالیکه راه دیگری هم جهت دسترسی به مشاعات وجود دارد.ممنونم.

باسلام.من-ساکن-در-یک-ساختمان-هفت-واحدی-هستم-.فقط-من-و-یک-واحد-دیگر-حق-پارکینگ-داریم-که-در-سند-ذکر-شده.درب-ورودی-مجزا-از-درب-پارکینگ-مباشد.ضمنا-راه-پله-ای-وجود-دارد-که-بدون-نیاز-به-درب-پارکینگ-امکان-دسترسی-همه-واحد-ها-را-به-فضای-مشاعات-شامل-پارکینگ،انباری-ها،کنتورهای-اب-وبرق-فراهم-میسازد.آیا-با-این-شرایط-باقی-واحدها-حق-داشتن-کلید-درب-بزرگ-پارکینگ-را-دارند-بدون-اینکه-پارکینگ-داشته-باشند-در-حالیکه-راه-دیگری-هم-جهت-دسترسی-به-مشاعات-وجود-دارد.ممنونم.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.