×

سلام من دارای منزلی هستم که دارای حیاط کور است و این حیاط فقط به منزل

سلام من دارای منزلی هستم که دارای حیاط کور است و این حیاط فقط به منزل من راه دارد و سایر مالکین به آن دسترسی ندارند. آیا مالکین دیگر می توانند بدون اذن من و فقط به دلیل توافق الباقی مالکین نسبت به تغییر ساختمان اقدام کنند به طوری که به حیاط دسترسی پیدا کنند؟ در ضمن میگویند که چون از انباری خودمان میخواهیم وارد شویم به من ربطی ندارد

سلام
من-دارای-منزلی-هستم-که-دارای-حیاط-کور-است-و-این-حیاط-فقط-به-منزل-من-راه-دارد-و-سایر-مالکین-به-آن-دسترسی-ندارند.-آیا-مالکین-دیگر-می-توانند-بدون-اذن-من-و-فقط-به-دلیل-توافق-الباقی-مالکین-نسبت-به-تغییر-ساختمان-اقدام-کنند-به-طوری-که-به-حیاط-دسترسی-پیدا-کنند؟
در-ضمن-میگویند-که-چون-از-انباری-خودمان-میخواهیم-وارد-شویم-به-من-ربطی-ندارد
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.