×

سلام درخصوص تقسیم ارث مادر نسبت به 5دختریک پسر وشوهر راهنمایی میخواستم

سلام درخصوص تقسیم ارث مادر نسبت به 5دختریک پسر وشوهر راهنمایی میخواستم حدودا 200میلیون کل. مال که یک خانه میباشد ضمنا مالیات به خانه تعلق میگیرد حدود مخارج ثبت ودارای وغیره چقدر میباشد خانه 10ساخت میباشد

سلام-درخصوص-تقسیم-ارث-مادر-نسبت-به-5دختریک-پسر-وشوهر-راهنمایی-میخواستم-حدودا-200میلیون-کل.-مال-که-یک-خانه-میباشد-ضمنا-مالیات-به-خانه-تعلق-میگیرد-حدود-مخارج-ثبت-ودارای-وغیره-چقدر-میباشد-خانه-10ساخت-میباشد
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.