×

با سلام اینجانب با یک نفر از دوستان شرکت سهامی خاص تاسیس کردیم که 49

با سلام اینجانب با یک نفر از دوستان شرکت سهامی خاص تاسیس کردیم که 49 در صد سهام برای من و 1 درصد برای پدرم و 49 درصد برای دوستم می باشد و 1 درصد هم فرد دیگرکه از جانب دوستم انتخاب شده است. در حال حاضر مدیر عامل و عضو هیات مدیره هم دوستم هستند و من هم عضو دوم هیات مدیره و عضو سوم توسط دوستم انتخاب شده است. کلیه امضاهای شرکت هم دو امضا از 3 امضا هست و بدون امضای من هم می توانند کارها را انجام دهند. سوال اینست که اگر بخواهم نفر سوم را عوض کنم و توسط خودم قرار دهم آیا راهی هست در حال حاضر شریک قبول نمی کند که عضو سوم را من قرار دهم . اگر بخواهم امضاهای شرکت را بصورت عضو ثابت من و دوستم دو نفری باشد چه کار باید کرد در حال حاضر شریک قبول نمی کند که امضاها عوض شود.

با-سلام
اینجانب-با-یک-نفر-از-دوستان-شرکت-سهامی-خاص-تاسیس-کردیم-که-49-در-صد-سهام-برای-من-و-1-درصد-برای-پدرم-و-49-درصد-برای-دوستم--می-باشد-و-1-درصد-هم--فرد-دیگرکه-از-جانب-دوستم-انتخاب-شده-است.-در-حال-حاضر-مدیر-عامل-و-عضو-هیات-مدیره-هم-دوستم-هستند--و-من-هم-عضو-دوم--هیات-مدیره-و-عضو-سوم-توسط-دوستم-انتخاب-شده-است.-کلیه-امضاهای-شرکت-هم-دو-امضا-از-3-امضا-هست-و-بدون-امضای-من-هم-می-توانند-کارها-را-انجام-دهند.
سوال-اینست-که-اگر-بخواهم-نفر-سوم-را-عوض-کنم-و-توسط-خودم-قرار-دهم-آیا-راهی-هست-در-حال-حاضر-شریک-قبول-نمی-کند-که-عضو-سوم-را-من-قرار-دهم-.
اگر-بخواهم-امضاهای-شرکت-را-بصورت-عضو-ثابت-من-و-دوستم-دو-نفری-باشد-چه-کار-باید-کرد-در-حال-حاضر-شریک-قبول-نمی-کند-که-امضاها-عوض-شود.
وکیل  با سلام دوست گرامی با جمع مواد 3و20وو25و107و111و112قانون تجارت اولا اساسنامه قانون داخلی شرکت است اما اساسنامه نمی تواند برخلاف قواعد آمره قانون تجارت باشد شما جمعا 4 نفر هستید که شرکت سهامی خاص تشکیل داده اید بدیهی است در صورت جلسه تاسیس و تعیین مدیران صاحب امضا شخص شما و پدر تان دارای حق رای بوده اید و چون میزان سهام مساوی بوده است قاعدتا خود موافقت با این نحوه انصابات نموده اید مفهوم عکس جمله فوق این است که با اراده شما و تشکیل مجمع عمومی مجدد می توانید تغییرات در انتصابات بدهید خصوصا این که سهام شما و دوستتان مساوی است از طرفی چنانچه در جلسه سالانه گزارش مالی سو استفاده ای را کشف نمودید با توجه به موارد عدم صلاحیت مدیران در مواد 111 و 112 قانون تجارت در صورت فراهم شدن موجبات قانونی نامبرده صلاحیت خود را برای امر فوق از دست می دهد که بدیهی است راه برای تغییرات باز می شود .در ضمن مدت ماموریت مدیران فقط نهایتا دو سال است و با پایان مدت بایستی رای گیری مجدد به عمل آید که شرایط برای تغییرات دلخواه شما ایجاد می شود به طور کلی سهامداران برتر بسته به میزان سهام قدرت رای و مانور بیشتری دارند و هر زمان که بخواهند می توانند تغییراتی ایجاد نمایند در خصوص مورد شما پدرتان یک سهم دوست رفیق شما نیز یک سهم دارد فلذا امکان ایجاد تغییرات توجها به اینکه سهام شما برابر است وجود دارد غیر از موارد عدم صلاحیت در ماده 111 قانون تجارت هرکس که قواعد بازی را بلد باشد احتمال موفقیت رسیدن به خواسته مشروع وی زیاد است .با توجه به نکات فوق و اساسنامه در جواب سوال باید گفت به آن نحو که شما شرایط را بیان نمودید و توجه به داده ها شما می توانید از توضیحات فوق و با برسی شرایط به خواسته خود برسید خصوصا اینکه در شرکت سهامی خاص میزان سهام ملاک تعداد رای است نه نفرات موید و منصور باشید .

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.