×

باسلام،من اردیبهشت 91 به عقد کسی در امده ام که همه ی شرایط تحصیلی،شغلی

باسلام،من اردیبهشت 91 به عقد کسی در امده ام که همه ی شرایط تحصیلی،شغلی و...مراپذیرفته بود.ولی دو الی سه ماه پس عقد زیر همه ی شرایط و قرار داد ها زدوماهم چون خانواده ها همدیگر را میشناختند به صورت رسمی این شرایط راثبت نکردیم.وی پس از گذشت مدتی پس از عقد مرا تحت فشار گذاشت که ادامه نحصیل و شغلم(دبیری)را رها کنم و رابطه ام را باخانواده ی خود قطع نمایم...وقتی با او حرف زدم گفت من منطق نمی فهمم و تو باید به حرف من گوش کنی.بعد از این ماجرا دیگر بامن ارتباط تلفنی هم نداشت.بعد از حدود 3-4ماه اضاریه تمکین به دستم رسید،که درنهایت با دفاع ازخودم وی محکوم شد...باز هم کاری نکرد وپیگیر نشد...سپس من اقدام به اجرا گذاشتن مهریه کردم که در همه ی دادگاه های تشکیل شده فقط باحضور من ،وی دوباره محکوم گردید...سپس با مشاوره شکایت ترک انفاق تنطیم کردم که در دادگاه جزایی به حبس محکوم گردید و الان با سند آزاد است...لازم به ذکر است که در این دادگاه هم حضور نداشته وبه پرداخت جریمه ی نقدی به دادگاه محکوم است. الان پس گذشت 2سال و 7-8ماه برگشته وواسطه فرستاد که مرا به زندگی برگرداند درصورتی که قبلا گفته بود به من علاقه ای ندارد ومن حس میکنم که به خاطر فشار های وارده این حرف را زده است یا قصد آزار و اذیتم را دارد...به نظر شما من چگونه میتوانم طلاقم را از ایشان بگیرم باتوجه به اینکه وضع مالی خوبی ندارند و ممکن است به قانون تسقیط پناه ببرند؟

باسلام،من-اردیبهشت-91-به-عقد-کسی-در-امده-ام-که-همه-ی-شرایط-تحصیلی،شغلی-و...مراپذیرفته-بود.ولی-دو-الی-سه-ماه-پس-عقد-زیر-همه-ی-شرایط-و-قرار-داد-ها-زدوماهم-چون-خانواده-ها-همدیگر-را-میشناختند-به-صورت-رسمی-این-شرایط-راثبت-نکردیم.وی-پس-از-گذشت-مدتی-پس-از-عقد-مرا-تحت-فشار-گذاشت-که-ادامه-نحصیل-و-شغلم(دبیری)را-رها-کنم-و-رابطه-ام-را-باخانواده-ی-خود-قطع-نمایم...وقتی-با-او-حرف-زدم-گفت-من-منطق-نمی-فهمم-و-تو-باید-به-حرف-من-گوش-کنی.بعد-از-این-ماجرا-دیگر-بامن-ارتباط-تلفنی-هم-نداشت.بعد-از-حدود-3-4ماه-اضاریه-تمکین-به-دستم-رسید،که-درنهایت-با-دفاع-ازخودم-وی-محکوم-شد...باز-هم-کاری-نکرد-وپیگیر-نشد...سپس-من-اقدام-به-اجرا-گذاشتن-مهریه-کردم-که-در-همه-ی-دادگاه-های-تشکیل-شده-فقط-باحضور-من-،وی-دوباره-محکوم-گردید...سپس-با-مشاوره-شکایت-ترک-انفاق-تنطیم-کردم-که-در-دادگاه-جزایی-به-حبس-محکوم-گردید-و-الان-با-سند-آزاد-است...لازم-به-ذکر-است-که-در-این-دادگاه-هم-حضور-نداشته-وبه-پرداخت-جریمه-ی-نقدی-به-دادگاه-محکوم-است.
الان-پس-گذشت-2سال-و-7-8ماه-برگشته-وواسطه-فرستاد-که-مرا-به-زندگی-برگرداند-درصورتی-که-قبلا-گفته-بود-به-من-علاقه-ای-ندارد-ومن-حس-میکنم-که-به-خاطر-فشار-های-وارده-این-حرف-را-زده-است-یا-قصد-آزار-و-اذیتم-را-دارد...به-نظر-شما-من-چگونه-میتوانم-طلاقم-را-از-ایشان-بگیرم-باتوجه-به-اینکه--وضع-مالی-خوبی-ندارند-و-ممکن-است-به-قانون-تسقیط-پناه-ببرند؟
قبلا پاسخ داده شد

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.