×

سلام.بنده ملکی را نه ماه پیش خریداری کرده و همه پول ان را پرداخت کردم

سلام.بنده ملکی را نه ماه پیش خریداری کرده و همه پول ان را پرداخت کردم و مقداری برای سند زدم نگه داشتم و واحد را تحویل گرفتم ولی فروشنده برای سند زدن حاظر نشد ولی مشکل اینجا پیدا شد که شخصی با یک قولنامه به ما مراجعه کرده و ادعا میکند که قبل از ما واحد را خریداری کرده...که بنده پیگیری کردم متوجه شدم که قولنامه وی در سیستم اتحادیه املاک فسخ شده که خود شخص مدعی است غیر قانونی و بدون اطلاع وی املاک این فسخ را انجام داده...سوال بنده این است ایا شخص مدعی میتواند واحد را قانونی از تصرف ما در بیاورد؟((توضیح اینکه شخص فروشنده مدعی است که قولنامه خریدار اولی را با با حضور طرفین فسخ نموده ولی به جای خود خریدار پسرش فسخ معامله را امضا نموده))

سلام.بنده-ملکی-را-نه-ماه-پیش-خریداری-کرده-و-همه-پول-ان-را-پرداخت-کردم-و-مقداری-برای-سند-زدم-نگه-داشتم-و-واحد-را-تحویل-گرفتم-ولی-فروشنده-برای-سند-زدن-حاظر-نشد-ولی-مشکل-اینجا-پیدا-شد-که-شخصی-با-یک-قولنامه-به-ما-مراجعه-کرده-و-ادعا-میکند-که-قبل-از-ما-واحد-را-خریداری-کرده...که-بنده-پیگیری-کردم-متوجه-شدم-که-قولنامه-وی-در-سیستم-اتحادیه-املاک-فسخ-شده-که-خود-شخص-مدعی-است-غیر-قانونی-و-بدون-اطلاع-وی-املاک-این-فسخ-را-انجام-داده...سوال-بنده-این-است-ایا-شخص-مدعی-میتواند-واحد-را-قانونی-از-تصرف-ما-در-بیاورد؟((توضیح-اینکه-شخص-فروشنده-مدعی-است-که-قولنامه-خریدار-اولی-را-با-با-حضور-طرفین-فسخ-نموده-ولی-به-جای-خود-خریدار-پسرش-فسخ-معامله-را-امضا-نموده))
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.