×

سلام، وقت بخیر. سازنده اولیه مجتمع ۵ واحدی ما، دیوارهای نورگیر (حیاط خ

سلام، وقت بخیر. سازنده اولیه مجتمع ۵ واحدی ما، دیوارهای نورگیر (حیاط خلوت) را در حد ارتفاع سقف طبقه اول رها نموده و دسترسی از مجتمع پشتی و کناری به اسانی امکانپذیر است. برای رفع نگرانی در شرایط فعلی مصمم هستیم تا با نصب حفاظ آهنی به ارتفاع حدود ۲ متر ساختمان مجتمع را ایمن تر نماییم، دیوارهای موضع مذکور مشاع میباشد و بایستی همه طبقات هزینه را پرداخت نمایند؟ یا ..._ متشکرم

سلام،-وقت-بخیر.-سازنده-اولیه-مجتمع-۵-واحدی-ما،-دیوارهای-نورگیر-(حیاط-خلوت)-را-در-حد-ارتفاع-سقف-طبقه-اول-رها-نموده-و-دسترسی-از-مجتمع-پشتی-و-کناری-به-اسانی-امکانپذیر-است.-برای-رفع-نگرانی-در-شرایط-فعلی-مصمم-هستیم-تا-با-نصب-حفاظ-آهنی-به-ارتفاع-حدود-۲-متر-ساختمان-مجتمع-را-ایمن-تر-نماییم،-دیوارهای-موضع-مذکور-مشاع-میباشد-و-بایستی-همه-طبقات-هزینه-را-پرداخت-نمایند؟-یا-..._-متشکرم
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.