×

با سلام ا سلام من و همسرم با سهم مساوی در سال 93 یک واحد آپارتمان پیش

با سلام ا سلام من و همسرم با سهم مساوی در سال 93 یک واحد آپارتمان پیش خرید کردیم و قرارداد را هم در محضر ثبت کردیم. بر اساس قرار داد مقرر شد که فروشنده در تاریخ مشخصی ملک را تحویل و 8 ماه بعد هم آنرا سند کند. برای تاخیر در تحویل و سند هم جریمه تعیین و در قرارداد ذکر کردیم حال بعد از گذشت 2 سال هنوز ملک تحویل نشده و کار به کندی پیش میرود . در تاریخی که برای سند مشخص شده بود به محضر مراجعه کردم و گواهی عدم حضور فروشنده گرفتم. از طریق دادگاه هم تا کنون دوبار اظهار نامه برای ایشان فرستادم. از شورای حل اختلاف هم درخواست کارشناسی ملک را کردم که کارشناس هم حضور پیدا کرد و از وضع موجود گزارش تهیه کرد اکنون فروشنده قصد دریافت وام دارد و چون بانک از محضر استعلام گرفته ، من هم باید به بانک رضایت دهم تا فروشنده بتواند وام خود را بگیرد. از آنجائیکه من قصد استفاده از وام را ندارم چون تاکنون 90 درصد قیمت ملک را پرداخته ام و فقط ثمن مربوط به تحویل و سند مانده است. مانده ام که چکار کنم میترسم با امضاء رضایت از دریافت وام توسط شریک( فروشنده ملک) در واقع به حقوق قانونی خود در دریافت جریمه دیر کرد تحویل ملک از فروشنده نرسم و یا اینکه عواقب بدتری بدنبال داشته باشد لطفا راهنمائی بفرمائید ضمنا در قرار داد پیش فروش بین من و فروشنده ذکر شده است :در صورتیکه شرایط اخذ تسهیلات بانکی فراهم گردد و در صورت تمایل خریداران به استفاده از تسهیلات ، مخارج مربوط به خرید اوراق حق تقدم یا سایر موارد مشابه بر حسب مورد و هزینه های تنظیم سند رهنی بانک وام دهنده بعهده خریداران است و پرداخت این مخارج حسب مورد به فاصله یکهفته پس از اعلام فروشنده از طرف خریداران تعهد میگردد آیا این بند دردسر ساز نخواهد شد؟ البته ذکر شده در صورت تمایل خریداران و من الان تمایلی ندارم که از وام استفاده کنم

با-سلام
ا-سلام-من-و-همسرم-با-سهم-مساوی-در-سال-93-یک-واحد-آپارتمان-پیش-خرید-کردیم-و-قرارداد-را-هم-در-محضر-ثبت-کردیم.-بر-اساس-قرار-داد-مقرر-شد-که-فروشنده-در-تاریخ-مشخصی-ملک-را-تحویل-و-8-ماه-بعد-هم-آنرا-سند-کند.-برای-تاخیر-در-تحویل-و-سند-هم-جریمه-تعیین-و-در-قرارداد-ذکر-کردیم-حال-بعد-از-گذشت-2-سال-هنوز-ملک-تحویل-نشده-و-کار-به-کندی-پیش-میرود-.-در-تاریخی-که-برای-سند-مشخص-شده-بود-به-محضر-مراجعه-کردم-و-گواهی-عدم-حضور-فروشنده-گرفتم.-از-طریق-دادگاه-هم-تا-کنون-دوبار-اظهار-نامه-برای-ایشان-فرستادم.-از-شورای-حل-اختلاف-هم-درخواست-کارشناسی-ملک-را-کردم-که-کارشناس-هم-حضور-پیدا-کرد-و-از-وضع-موجود-گزارش-تهیه-کرد
اکنون-فروشنده-قصد-دریافت-وام-دارد-و-چون-بانک-از-محضر-استعلام-گرفته-،-من-هم-باید-به-بانک-رضایت-دهم-تا-فروشنده-بتواند-وام-خود-را-بگیرد.-از-آنجائیکه-من-قصد-استفاده-از-وام-را-ندارم-چون-تاکنون-90-درصد-قیمت-ملک-را-پرداخته-ام-و-فقط-ثمن-مربوط-به-تحویل-و-سند-مانده-است.-مانده-ام-که-چکار-کنم
میترسم-با-امضاء-رضایت-از-دریافت-وام-توسط-شریک(-فروشنده-ملک)-در-واقع-به-حقوق-قانونی-خود-در-دریافت-جریمه-دیر-کرد-تحویل-ملک-از-فروشنده-نرسم-و-یا-اینکه-عواقب-بدتری-بدنبال-داشته-باشد
لطفا-راهنمائی--بفرمائید
ضمنا-در-قرار-داد-پیش-فروش-بین-من-و-فروشنده-ذکر-شده-است-:در-صورتیکه-شرایط-اخذ-تسهیلات-بانکی-فراهم-گردد-و-در-صورت-تمایل-خریداران-به-استفاده-از-تسهیلات-،-مخارج-مربوط-به-خرید-اوراق-حق-تقدم-یا-سایر-موارد-مشابه-بر-حسب-مورد-و-هزینه-های-تنظیم-سند-رهنی-بانک-وام-دهنده-بعهده-خریداران-است--و-پرداخت-این-مخارج-حسب-مورد-به-فاصله-یکهفته-پس-از-اعلام-فروشنده-از-طرف-خریداران-تعهد-میگردد
آیا-این-بند-دردسر-ساز-نخواهد-شد؟-البته-ذکر-شده-در-صورت-تمایل-خریداران-و-من-الان-تمایلی-ندارم-که-از-وام-استفاده-کنم
با سلام و پوزش از تاخیر در پاسخ به استناد قرارداد فی مابین شما مجبور به پذیرش تسهیلات نیستید و نیاز به اجازه شما می باشد جهت حل مشکل و گریز از گرفتاری بعدی بهتر است با هماهنگی بانک واحد شما از در یافت تسهیلات معاف باشد و در رهن قرار نگیرد به این نحو که در سند رهنی واحد شما مستثنا باشد و پس از اخذ سند تفکیکی در رهن قرار نگیرد. ولی چون اصل سند در رهن قرار می گیرد شما بهتر است ضمن تعیین مدت برای تفکیک و صدور سند مجزا که در رهن نباشد از مالک وثیقه ملکی بگیرید و برای تاخیر جریمه روزانه هم معین کنید همچنین اجرت المثل این مدت که خونه تحویل شما نشده پرداخت نماید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.