×

سلام اینجانب به دلیل افغانی کشی و فراری دادن متهم ازصحنه جرم به 6 ماه

سلام اینجانب به دلیل افغانی کشی و فراری دادن متهم ازصحنه جرم به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده ام در دادگاه مهریز یزد از انجایی که اولین سابقه کیفری من می باشد ودر حال حاضر هم در خدمت سربازی به سر میبرم با توجه به شرایطی که دارم می توانم حبس خودرا به جزای نقدی یا تعلیقی تبدیل کنم ؟چگونه؟ تورو قران جواب من را بدهید من تا اجرای حکمم 5 روز بیشتر متاسفانه فرصت ندارم سال پیش شبانه ریختن توخونم ومن بردن یک ماه هم در زندان یزد در انفرادی بودم نه آفتاب نه ملاقات ونه تلفن بعد از یک ماه باقید سند آزاد شدم

سلام-اینجانب-به-دلیل-افغانی-کشی-و-فراری-دادن-متهم-ازصحنه-جرم-به-6-ماه-حبس-تعزیری-محکوم-شده-ام-در-دادگاه-مهریز-یزد-از-انجایی-که-اولین-سابقه-کیفری-من-می-باشد-ودر-حال-حاضر-هم-در-خدمت-سربازی-به-سر-میبرم-با-توجه-به-شرایطی-که-دارم-می-توانم-حبس-خودرا-به-جزای-نقدی-یا-تعلیقی-تبدیل-کنم-؟چگونه؟
تورو-قران-جواب-من-را-بدهید-من-تا-اجرای-حکمم-5-روز-بیشتر-متاسفانه-فرصت-ندارم-سال-پیش-شبانه-ریختن-توخونم-ومن-بردن-یک-ماه--هم-در-زندان-یزد-در-انفرادی-بودم-نه-آفتاب-نه-ملاقات-ونه-تلفن-بعد-از-یک-ماه-باقید-سند-آزاد-شدم
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.