×

با سلام اینجانب به همراه دو تن از دوستان خود جهت پیدا نمودند آدرس فر

با سلام اینجانب به همراه دو تن از دوستان خود جهت پیدا نمودند آدرس فردی که به قید وثیقه یکی از دوستان از زندان آزاد شده بود یکی از دوستان فرد متواری را با اختیار خود سوار به وسیله نقلیه نموده و پس از طی مسیری در حدود 10 دقیقه به دلیل عدم همکاری ایشان جهت پیدا نمودند محل اختفا نامبرده از خودرو پیاده نموده و به علت عدم مساعد بودن حالت روحی و جسم آن فرد بنده به تنهایی ایشان را به داروخانه بردم و لیکن هنگام رسیدن به داروخانه ایشان با داد و فریاد عنوان نمود ایشان را ربوده ایم و در حالیکه بنده تنها بودم عنوان نمود دوستانم متواری شده اند و در حال حاضر دادگاه بنده را به اتهام آدم ربایی به 10 سال حبس تعزیری و دویتان دیگرم را به 7 و 3 سال حبس تعزیری محکوم نموده اند لذا استدعا دارم بنده را راهنمایی فرمایید ؟

با-سلام-
اینجانب-به-همراه-دو-تن-از-دوستان-خود-جهت-پیدا-نمودند-آدرس-فردی-که-به-قید-وثیقه-یکی-از-دوستان-از-زندان-آزاد-شده-بود-یکی-از-دوستان-فرد-متواری-را-با-اختیار-خود--سوار-به-وسیله-نقلیه-نموده-و-پس-از-طی-مسیری-در-حدود-10-دقیقه-به-دلیل-عدم-همکاری-ایشان-جهت-پیدا-نمودند-محل-اختفا-نامبرده-از-خودرو-پیاده-نموده-و-به-علت-عدم-مساعد-بودن-حالت-روحی-و-جسم-آن-فرد-بنده-به-تنهایی-ایشان-را-به-داروخانه-بردم-و-لیکن-هنگام-رسیدن-به-داروخانه-ایشان-با-داد-و-فریاد-عنوان-نمود-ایشان-را-ربوده-ایم-و-در-حالیکه-بنده-تنها-بودم-عنوان-نمود-دوستانم-متواری-شده-اند-و-در-حال-حاضر-دادگاه-بنده-را-به-اتهام-آدم-ربایی-به-10-سال-حبس-تعزیری-و-دویتان-دیگرم-را-به--7-و-3-سال-حبس-تعزیری-محکوم-نموده-اند-لذا-استدعا-دارم-بنده-را-راهنمایی-فرمایید-؟
وکیل  با سلام - اگر تا کنون وکیل دادگستری اختیار ننموده اید حتما اقدام نمائید.تا با مطالعه پرونده شما بتواند اقدامات لازم را به عمل آورد. بدون مطالعه پرونده شما امکان راهنمائی مقدور نمی باشد.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.