×

با سلام . مغازه ای را پدرم در حدود 40 سال پیش اجاره نموده که با توجه ب

با سلام . مغازه ای را پدرم در حدود 40 سال پیش اجاره نموده که با توجه به فوت پدر در اختیار وراث می باشد . حال برای خرید ملکیت مغازه به وراث مالک مراجعه کرده ایم که آنها اظهار می دارند به علت اینکه در آن سال مبلغی به عنوان سرقفلی به ما پرداخت نشده شما تنها دارای حق پیشه میباشید که حدود یک سوم قیمت فعلی آن ارزش دارد و مابقی ارزش مغازه شامل ملکیت و سر قفلی متعلق به ماست . در ضمن اجاره نامه ای هم نزد ایشان نیست و کسی هم از چگونگی توافق اولیه موجر و مستاجر اطلاع موثق ندارد . اولا آیا حق ما همان حق کسب و پیشه به مقدار ثلث ارزش مغازه است؟ ثانیا اساسا حق سر قفلی برای این مکان وجود دارد و اگر دارد در اختیار کیست؟ با تشکر

با-سلام-.-مغازه-ای-را-پدرم-در-حدود-40-سال-پیش-اجاره-نموده-که-با-توجه-به-فوت-پدر-در-اختیار-وراث-می-باشد-.-حال-برای-خرید-ملکیت-مغازه-به--وراث-مالک-مراجعه-کرده-ایم-که-آنها-اظهار-می-دارند-به-علت-اینکه-در-آن-سال-مبلغی-به-عنوان-سرقفلی-به-ما-پرداخت-نشده-شما-تنها-دارای-حق-پیشه-میباشید-که-حدود-یک-سوم-قیمت-فعلی-آن-ارزش-دارد-و-مابقی-ارزش-مغازه-شامل-ملکیت-و-سر-قفلی-متعلق-به-ماست-.-در-ضمن-اجاره-نامه-ای-هم-نزد-ایشان-نیست-و-کسی-هم-از-چگونگی-توافق-اولیه-موجر-و-مستاجر-اطلاع-موثق-ندارد-.-اولا-آیا-حق-ما-همان-حق-کسب-و-پیشه-به-مقدار-ثلث-ارزش-مغازه-است؟-ثانیا-اساسا--حق-سر-قفلی-برای-این-مکان-وجود-دارد-و-اگر-دارد-در-اختیار-کیست؟-با-تشکر
با سلام. اولاً، مطابق قانون سال 56 که شامل روابط شما با وراث مالک می باشد، شما مالک حق کسب و پیشه ی مغازه هستید که بر اساس برآورد عرفی، معمولاً حدود دو سوم قیمت مغازه یا بیشتر است. ثانیا، در قانون سال 56 تاسیسی به نام سرقفلی وجود ندارد. هر چه هست، حقی است که به واسطه ی قانون برای تقدم کسب و پیشه ی مستاجر نسبت به دیگران برای مستاجر ایجاد شده است. عرفاً، به اشتباه، به این حق، سرقفلی گفته می شود. اما مطابق قانون سال 76 حق کسب و پیشه برای کسانی که رابطه ی استیجاری خود را بعد از سال 76 آغاز می کنند، وجود ندارد و تاسیسی به نام سرقفلی جای آن را گرفته که تعلق آن به مستاجر منوط به پرداخت مبلغی پیش از تصرف، تحت همین نام است. و از موضوع شما خارج است .موفق باشید.

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.