×

باسلام بنده دوفقره وام گرفتم وآنهارادادم به دوستم که بابت یکی ازوامهاس

باسلام بنده دوفقره وام گرفتم وآنهارادادم به دوستم که بابت یکی ازوامهاسندمنزلم دررهن بانک رفت ودوچک معادل وامهاازدوستم گرفتم که دروجه خودم وبدون تاریخ ودرآنهاقیدشده بابت وام.یک تعهدنامه تنظیم نمودیم که درآن قیدشده درصورت عدم پرداخت اقساط، بنده میتوانم روی چکهااقدام قانونی انجام دهم حال مدتی است ایشان اقساط رابموقع پرداخت نمیکندویکباربانک برای مزایده خانه مراجعه نمودکه بنده مجبورشدم 5قسط بجای ایشان بدهم وازوام دوم هم چند قسط بدهکاربودکه بانک اخطارداده بودومجبورشدم بجای ایشان اقساط رابدهم سوالات:1درتعهدنامه نوشتیم درصورت عدم پرداخت اقساط میتوان روی چکهااقدام کردازنظرقانونی اگرایشان چندقسط پرداخت نکندمیشودروی چکها اقدام کرد؟(درحالیکه منظورما2یا3قسط بوده وبانک پس ازعدم پرداخت 3قسط اقدام میکند)2ازنظرقانون میشودوجه چک رامطالبه کردیافقط اقساطی که بجای ایشان دادم؟3اگراقساطی که بجای ایشان داده ام قانون آنهارابه من دادبایدچکارکرددرآینده اقساط رابموقع بدهد؟4آیاراهی است که سنددیگری جایگزین سندمن کند؟5آیاباعدم پرداخت اقساط تعهدنامه رافسخ کرده واگرفسخ کرده تکلیف چیست؟اگردرپاسخ تسریع فرماییدمتشکرم

باسلام-بنده-دوفقره-وام-گرفتم-وآنهارادادم-به-دوستم-که-بابت-یکی-ازوامهاسندمنزلم-دررهن-بانک-رفت-ودوچک-معادل-وامهاازدوستم-گرفتم-که-دروجه-خودم-وبدون-تاریخ-ودرآنهاقیدشده-بابت-وام.یک-تعهدنامه-تنظیم-نمودیم-که-درآن-قیدشده-درصورت-عدم-پرداخت-اقساط،-بنده-میتوانم-روی-چکهااقدام-قانونی-انجام-دهم-حال-مدتی-است-ایشان-اقساط-رابموقع-پرداخت-نمیکندویکباربانک-برای-مزایده-خانه-مراجعه-نمودکه-بنده-مجبورشدم-5قسط-بجای-ایشان-بدهم-وازوام-دوم-هم-چند-قسط-بدهکاربودکه-بانک-اخطارداده-بودومجبورشدم-بجای-ایشان-اقساط-رابدهم-سوالات:1درتعهدنامه-نوشتیم-درصورت-عدم-پرداخت-اقساط-میتوان-روی-چکهااقدام-کردازنظرقانونی-اگرایشان-چندقسط-پرداخت-نکندمیشودروی-چکها-اقدام-کرد؟(درحالیکه-منظورما2یا3قسط-بوده-وبانک-پس-ازعدم-پرداخت-3قسط-اقدام-میکند)2ازنظرقانون-میشودوجه-چک-رامطالبه-کردیافقط-اقساطی-که-بجای-ایشان-دادم؟3اگراقساطی-که-بجای-ایشان-داده-ام-قانون-آنهارابه-من-دادبایدچکارکرددرآینده-اقساط-رابموقع-بدهد؟4آیاراهی-است-که-سنددیگری-جایگزین-سندمن-کند؟5آیاباعدم-پرداخت-اقساط-تعهدنامه-رافسخ-کرده-واگرفسخ-کرده-تکلیف-چیست؟اگردرپاسخ-تسریع-فرماییدمتشکرم
وکیل  با سلام/ دوست عزیز به طور کلی در واقع اخذ چک شما از وی نوعی وجه التزام است فلذا بنظر با عدم پرداخت حتی یک قسط می توانید کل چک ها را به اجرا بگذارید و حکم توقیف مال او را نیز بگیرید و در صورت امکان مالی نیز از او توقیف کنید تا احساس مسئولیت وی فراموش نشود حتی با قطعیت رای چک می توانید اگر مال معرفی نکرد برگ جلب وی را بگیرید و همین اقدامات می تواند وی را متنبه و ترس وجدانش را بیدار سازد /بانک شما را بدهکار می داند و حتی فسخ توافق بین شما تاثیری در مسئولیت شما در قبال بانک ندارد و اگر بانک موافقت کند می توانید سند دیگر را در رهن قرار دهید /بنظر برای جلوگیری از تکرار چک ها را به اجرا بگذارید و برگ جلب را بگیرید اما وی را اگر تخلف نکرد جلب نکنید فقط به عنوان اهرم فشار از آن بهره جویید تا دوستی تان خراب نشود / موفق باشید

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.