×

با سلام. در ادارات دولتی و یا خصوصی جهت کنترل تردد نسبت به اخذ و ذخیر

با سلام. در ادارات دولتی و یا خصوصی جهت کنترل تردد نسبت به اخذ و ذخیره اثر انگشت اقدام می نمایند. با توجه به ‌آیین‌نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحدهای اداری1368.05.07 - .45538ت511 - 1368.05.14 - 912 این آئین نامه محدود به موارد مندرج در آئین نامه بوده و در این خصوص به جز این آئین نامه قانون دیگری مشاهده نگردیده است. آیا اخذ اثر انگشت و ذخیره آن در ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی قانونی می باشد؟

با-سلام.
در-ادارات-دولتی-و-یا-خصوصی-جهت-کنترل-تردد-نسبت-به-اخذ-و-ذخیره-اثر-انگشت-اقدام-می-نمایند.-
با-توجه-به-‌آیین‌نامه-اجرایی-تبصره-ذیل-ماده-واحدهای-اداری1368.05.07---.45538ت511---1368.05.14---912-این-آئین-نامه-محدود-به-موارد-مندرج-در-آئین-نامه-بوده-و-در-این-خصوص-به-جز-این-آئین-نامه-قانون-دیگری-مشاهده-نگردیده-است.
آیا-اخذ-اثر-انگشت-و-ذخیره-آن-در-ادارات-و-شرکت-های-دولتی-و-خصوصی-قانونی-می-باشد؟
وکیل 

    

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.